• Týždeň v znamení úspechov a ocenení
     • Týždeň v znamení úspechov a ocenení

     • Tento týždeň sa niesol v znamení úspechov žiakov Filmovej v súťažiach. Prinášame prehľad ocenení:

      2. ročník literárnej súťaže Via Litera 

      • Soňa Ristvejová (III.F) získala Cenu Ľuby Blaškovičovej

      Súťaž o Majstra školy v streľbe zo vzduchovej pušky

      • 1. miesto: Nió Kešel (I.F)  
      • 2. miesto: Martin Belas (III.F) 
      • 3. miesto: Matej Baník (II.F) 

      Súťaž o Majsterku školy v streľbe zo vzduchovej pušky

      • Katheryna Khodorovská - 1. miesto v SúťažI o Majsterku školy v streľbe zo vzduchovej pušky
      • Soňa Ristvejová (III.F) - 2. miesto v streľbe
      • Victoria Takáčová (II.F) - 3. miesto v streľbe

       Florbalový turnaj o Majstra školy

      • 1. miesto: trieda III.F
      • 2. miesto: trieda IV.F
      • 3. miesto: trieda II.F

      Všetkým oceneným srdečne Gratulujeme! A aj ostatným zúčastneným patrí pochvala a poďakovanie.

     • Zlatá klapka pozná víťazov!

     • V celoslovenskej súťaži audiovizuálnej a multimediálnej tvorby "Zlatá klapka 2023", ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR získali naši študenti viacero ocenení, a to:

      • Zuzana Řeháková & Nikola Macejová (IV.F) v kategórií Spravodajský príspevok SOŠ
      • David Csúr (III.F) v kategórií Kamera SOŠ
      • František Oľha (III.F) v kategórií Chlapčenský herecký výkon SOŠ
      • Marek Tomajka (I.VOS) v kategórií Réžia SOŠ
      • Timotej Škrepták (III.F) v kategórií Krátky hraný film SOŠ

      Študentom srdečne gratulujeme a tešíme sa z ich úspechov!

      Víťazné príspevky našich študentov Zlatá klapka 2023:​​​​

    • Darujte 2% z Vašich daní
     • Darujte 2% z Vašich daní

     • Milí priatelia,

      pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

      Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, stiahnite si tlačivo: Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane a postupujte, prosím podľa nižšie uvedených krokov.

      Ďakujeme!

      Filmová škola

       

      Popis krokov pre venovanie 2% z dane.

      Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

      1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
      2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.
      3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
      4. Stiahnite si a vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
      5. Vyplnené tlačivá – Vyhlásenie aj Potvrdenie, doručte najneskôr do 30. apríla 2023 na
      6. daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska.
      7. Vyplnené tlačivá môžete doručiť aj na sekretariát školy najneskôr do 21.04.2023.

      Podávate si daňové priznanie sami?

      1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
      2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3,00 eur.
      3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A: VIII. Oddiel priznania, typ B: XII. Oddiel priznania).
       Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

       Názov: Filmová škola
       IČO:  35567899
      4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového
       priznania (zvyčajne do 31.3.2023) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
   • Kontakty

    • Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice
    • Riaditeľka školy: PhDr. Jarmila Uhríková (jarmila.uhrikova@gmail.com) Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Lívia Hirjaková (+421 907 575 980, hirjakova@gmail.com) Manažér audiovizuálnej tvorby: Mgr. Valter Uhrík (+421 905 902 826; wuhrik@gmail.com) Sekretariát: Ing. Emília Romanová (+421 55 685 77 48)
    • Petzvalova 2 040 11 Košice - Západ Slovakia
    • 35558555
    • 2021875229
    • www.filmovaskola.edupage.org www.filmovaskola.sk
    • SK47 0200 0000 0018 2824 6953
    • 100014863
    • Obvodné oddelenie Policajného zboru Košice Západ Považská 38 040 11 Košice Tel.: 0961932855 Email: ooke.zapad@minv.sk
   • Prihlásenie