• Úvod školského roka plný aktivít
     • Úvod školského roka plný aktivít

     • Žiaci aj učitelia odštartovali nový školský rok tvorivými a náučnými aktivitami. Prinášame krátky prehľad aj s fotopostrehmi. Veríme, že šk. rok 2023/24 bude spoločne pre všetkých inšpiratívny, úspešný a radostný.

      • Týždenné výtvarné sústredenie prvákov, tzv. plenér pod vedením p. Szaboóvej Kolesnáč a p. Cmára.
      • Umelecká prax - príprava MobilFestu pod vedením p. Mena a p. Kováčika.
      • Účasť na workshopoch s názvom WHAT THE FUTURE WANTS - Záludný dizajn tvojho mobilu/ Čo prinesie budúcnosť? vo Vedeckej knižnici v Košiciach.
      • Pohyb a pobyt v prírode a účelové cvičenia v rámci prierezovej témy "Ochrana života a zdravia", vedené p. učiteľom Valentom.

      Foto: p. učiteľky Zuzana Jakabová & Barbora Bačová, Laura Kováčová II.F, Daniel Rázus III.F

    • OZNAM - triedne aktívy
     • OZNAM - triedne aktívy

     • Riaditeľstvo Súkromnej školy umeleckého priemyslu filmovej oznamuje rodičom a zákonným zástupcom žiakov I. až IV.F triedy, že dňa 13. septembra 2023 (streda) o 16.00 hod. sa uskutočnia triedne aktívy s pedagógmi školy v príslušných učebniach.

      Uvítame Vašu účasť.

      vedenie SŠUPF

    • Začiatok školského roka
     • Začiatok školského roka

     • Oznamujeme Vám, že otvorenie školského roka 2023/2024 sa uskutoční dňa 4. septembra 2023 (pondelok):

      • pre triedy I.F až IV.F o 9.00 h.
      • a pre triedy I.VOS až III.VOS o 10.30 hod.

      s triednymi učiteľmi v príslušných triedach.

      Tešíme sa na Vás!

   • Kontakty

    • Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice
    • Riaditeľka školy: PhDr. Jarmila Uhríková (jarmila.uhrikova@gmail.com) Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Lívia Hirjaková (+421 907 575 980, hirjakova@gmail.com) Manažér audiovizuálnej tvorby: Mgr. Valter Uhrík (+421 905 902 826; wuhrik@gmail.com) Sekretariát: Ing. Emília Romanová (+421 55 685 77 48)
    • Petzvalova 2 040 11 Košice - Západ Slovakia
    • 35558555
    • 2021875229
    • www.filmovaskola.edupage.org www.filmovaskola.sk
    • SK47 0200 0000 0018 2824 6953
    • 100014863
    • Obvodné oddelenie Policajného zboru Košice Západ Považská 38 040 11 Košice Tel.: 0961932855 Email: ooke.zapad@minv.sk
   • Prihlásenie