• 🎥 Vitajte na stránkach FILMOVEJ ŠKOLY

   • Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová v Košiciach ponúka všetkým záujemcom o audiovíziu a grafiku štúdium v štvorročných študijných odboroch: obrazová a zvuková tvorba - kamera, zvuk, strih a obrazová a zvuková tvorba - virtuálna grafika. Študovať môžete aj na ďalšom jedinečnom štvorročnom študijnom odbore masmediálna tvorba! Pripravuje študentov v oblasti slovesnej zložky audiovizuálnych diel. Absolventi môžu pôsobiť ako dramaturgovia, scenáristi a audiovizuálni pracovníci so zameraním na slovesnú zložku. Uplatnia sa pri tvorbe a výrobe audiovizuálnych diel v televízii, rozhlase, internetových médií, ale aj pri tvorbe námetov a scenárov napr. počítačových hier. Pre absolventov akýchkoľvek odborov a zameraní stredoškolského vzdelania s maturitou, je od šk. roka 2017/18 v ponuke trojročné vyššie odborné štúdium s titulom diplomovaný špecialista (Dis.) v odboroch:

    • filmová a mediálna tvorba,
    • fotografia,
    • animovaná tvorba
    • grafika vizuálnych komunikácií.


    Študujte na škole, ktorá vás bude baviť! 🎞️🎞️🎞️

  • 📰 Novinky

  • Filmovú školu nájdete aj v appke STREDNÁ - digitálny sprievodca výberom strednej školy!   
  • Preventívne aktivity
   • Preventívne aktivity
   • 14. 9. 2022
   • Dnes sa uskutočnili preventívne aktivity príslušníkov Policajného zboru SR na tému drogy - prednáška a psovod našich žiakov zaujali, poučili ale aj pobavili!🐕🚓👮‍♀️👮 Foto: Barbora Bačová

   • Preventívne aktivity: Čítať viac
  • Týždeň plný aktivít je úspešne za nami
   • Týždeň plný aktivít je úspešne za nami
   • 12. 9. 2022
   • Žiaci aj učitelia odštartovali nový školský rok tvorivými a náučnými aktivitami. Prinášame krátky prehľad aj s fotopostrehmi. Veríme, že šk. rok 2022/23 bude spoločne pre všetkých úspešný, radostný a hlavne v zdraví ...

    • Týždenné výtvarné sústredenie prvákov, tzv. plenér aj s fototvorbou pod veden
   • Týždeň plný aktivít je úspešne za nami : Čítať viac
  • 8. september - deň finančnej gramotnosti
   • 8. september - deň finančnej gramotnosti
   • 8. 9. 2022
   • Dnes sme s triedami III.F a IV.F prednáškou oslávili deň finančnej gramotnosti. Ďakujeme pani lektorke Ing. Berdisovej s Nadácie PARTNERS, ktorá pre stredoškolákov realizuje priamo na školách vzdelávací cyklus Finančná akadémia.

    Zároveň si študenti otestovali svoj finančný kvocient? (FQ) a ako sú na tom so svojimi finančnými vedomosťami. Otestovať sa môže každý na FQ TEST

   • 8. september - deň finančnej gramotnosti: Čítať viac
  • Začiatok šk. roka - 5. september 2022
  • Zelená otvoreným školám - rozhodnutia ministra od 1. septembra 2022
   • Zelená otvoreným školám - rozhodnutia ministra od 1. septembra 2022
   • 19. 8. 2022
   • Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach v školskom roku 2022/2023 v súvislosti s COVID-19 pripravilo dokument „Zelena_otorenym_skolam.pdf“.

    Zároveň minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhodol takto:

   • Zelená otvoreným školám - rozhodnutia ministra od 1. septembra 2022: Čítať viac
  • Povinnosti študentov po ukončení strednej školy 2022
   • Povinnosti študentov po ukončení strednej školy 2022
   • 10. 8. 2022
   • Zo strednej školy na vysokú školu

    Študenti sú na účely zdravotného poistenia považovaní za tzv. poistencov štátu, poistné na zdravotné poistenie platí za nich štát.

    Ak študent po skončení strednej školy bude v tom istom roku pokračovať v štúdiu na vysokej škole, je poistencom štátu aj v období prázdnin do zápisu na vysokú školu.

   • Povinnosti študentov po ukončení strednej školy 2022: Čítať viac
 • 🔗 Odkazy na naše stránky

    • Fotelka - školská internetová televízia
    • Zobraziť
    • MobilFest - festival filmov natočených mobilom
    • Zobraziť
    • Súkromná základná umelecká škola
    • Zobraziť
 • 🔗 Odkazy

  • 📂 Stiahnte si aplikáciu EduPage

  •