• Vitajte na stránkach filmovej školy

   • Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová v Košiciach ponúka všetkým záujemcom o audiovíziu a grafiku štúdium v štvorročných študijných odboroch: obrazová a zvuková tvorba - kamera, zvuk, strih a obrazová a zvuková tvorba - virtuálna grafika. Študovať môžete aj na ďalšom jedinečnom štvorročnom študijnom odbore masmediálna tvorba! Pripravuje študentov v oblasti slovesnej zložky audiovizuálnych diel. Absolventi môžu pôsobiť ako dramaturgovia, scenáristi a audiovizuálni pracovníci so zameraním na slovesnú zložku. Uplatnia sa pri tvorbe a výrobe audiovizuálnych diel v televízii, rozhlase, internetových médií, ale aj pri tvorbe námetov a scenárov napr. počítačových hier. Pre maturantov, ktorí sa chcú lepšie pripraviť na vysokoškolské štúdium umeleckého zamerania, alebo pre tých, ktorí chcú získať zručnosti v oblasti fotografie a videotvorby zasa ponúkame dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium v odbore Fotografický dizajn.

    Novinkou od šk. roka 2017/18 je trojročné vyššie odborné štúdium s titulom diplomovaný špecialista (Dis.) v odboroch:

    • filmová a mediálna tvorba,
    • fotografia,
    • animovaná tvorba
    • grafika vizuálnych komunikácií.

                                                         Študujte na škole, ktorá vás bude baviť!


   • Výsledky prijímacích skúšok 2021
   • 18. 5. 2021
   • Zverejnili sme výsledky prijímacích skúšok 2021 pre prijatie v školskom roku 2021/2022.

    Žiadame zákonných zástupcov prijatých uchádzačov, aby do 25. mája 2021 doručili potvrdenia zákonného zástupcu žiaka riaditeľovi strednej školy o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium na strednej škole.

   • Výsledky prijímacích skúšok 2021: Čítať viac
   • Dôležitý oznam k výučbe od 3.5.2021
   • 30. 4. 2021
   • Vážení rodičia a milí žiaci,

    od 3. mája 2021 pokračuje na SŠUP filmovej v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci aktualizovaného regionálneho Covid školského automatu

    • pre žiakov končiacich ročníkov (triedy IV.F a II.PMS) prezenčná forma výučby podľa rozvrhu zameraná na odborné predm
   • Dôležitý oznam k výučbe od 3.5.2021: Čítať viac
   • Oznam pre končiace ročníky – pravidlá vstupu do školy od 26.4.2021
   • 22. 4. 2021
   • Vážení rodičia,

    milí žiaci,

    v súvislosti s nástupom žiakov IV.F a II.PMS triedy na prezenčnú formu výučby od 26. apríla 2021, si Vás dovoľujeme informovať o jednotlivých pravidlách pandemických opatrení.

    1. Podmienkou vstupu plnoletého žiaka do objektu školy je preukázanie sa negatívnym výsledkom
   • Oznam pre končiace ročníky – pravidlá vstupu do školy od 26.4.2021: Čítať viac
    • Fotelka - školská internetová televízia
    • Zobraziť
    • MobilFest - festival filmov natočených mobilom
    • Zobraziť
    • Súkromná základná umelecká škola
    • Zobraziť
 • Odkazy

   • Kontakty

    • Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice
    • info@filmovaskola.sk
    • Riaditeľka školy: PhDr. Jarmila Uhríková (+421 905 819 348, jarmila.uhrikova@gmail.com) Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Lívia Hirjaková (+421 907 575 980, hirjakova@gmail.com) Zástupca pre umeleckú prax: Mgr. Valter Uhrík (+421 905 902 826; wuhrik@gmail.com) Sekretariát: Ing. Emília Romanová (+421 55 685 77 48), info@filmovaskola.sk Zborovňa - učitelia (+421 918 729 262)
    • Petzvalova 2, 040 11 Košice - Západ
    • 35558555
    • 2021875229
    • www.filmovaskola.sk www.filmovaskola.edupage.org
    • SK47 0200 0000 0018 2824 6953
   • Prihlásenie