• 🎥 Vitajte na stránkach FILMOVEJ ŠKOLY

   • Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová v Košiciach ponúka všetkým záujemcom o audiovíziu a grafiku štúdium v štvorročných študijných odboroch: obrazová a zvuková tvorba - kamera, zvuk, strih a obrazová a zvuková tvorba - virtuálna grafika. Študovať môžete aj na ďalšom jedinečnom štvorročnom študijnom odbore masmediálna tvorba! Pripravuje študentov v oblasti slovesnej zložky audiovizuálnych diel. Absolventi môžu pôsobiť ako dramaturgovia, scenáristi a audiovizuálni pracovníci so zameraním na slovesnú zložku. Uplatnia sa pri tvorbe a výrobe audiovizuálnych diel v televízii, rozhlase, internetových médií, ale aj pri tvorbe námetov a scenárov napr. počítačových hier. Pre absolventov akýchkoľvek odborov a zameraní stredoškolského vzdelania s maturitou, je od šk. roka 2017/18 v ponuke trojročné vyššie odborné štúdium s titulom diplomovaný špecialista (DiS.) v odboroch:

    • filmová a mediálna tvorba,
    • fotografia,
    • vizuálne efekty a herný dizajn (experiment).

    Študujte na škole, ktorá vás bude baviť! 🎞️🎞️🎞️   

  • 📰 Novinky

  • Filmovú školu nájdete aj v appke STREDNÁ - digitálny sprievodca výberom strednej školy!   
  • Denná prevádzka školy

  • Pondelok 7:30 - 18:30
   Utorok 7:30 - 18:30
   Streda 7:30 - 18:30
   Štvrtok 7:30 - 17:30
   Piatok 7:30 - 15:30

    

 • 🔗 Odkazy na naše stránky

    • Fotelka - školská internetová televízia
    • Zobraziť
    • MobilFest - festival filmov natočených mobilom
    • Zobraziť
    • Súkromná základná umelecká škola
    • Zobraziť
 • 🔗 Odkazy

  • 📂 Stiahnte si aplikáciu EduPage

  •   
  • Kontakty

   • Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice
   • Riaditeľka školy: PhDr. Jarmila Uhríková (jarmila.uhrikova@gmail.com) Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Lívia Hirjaková (+421 907 575 980, hirjakova@gmail.com) Manažér audiovizuálnej tvorby: Mgr. Valter Uhrík (+421 905 902 826; wuhrik@gmail.com) Sekretariát: Ing. Emília Romanová (+421 55 685 77 48)
   • Petzvalova 2 040 11 Košice - Západ Slovakia
   • 35558555
   • 2021875229
   • www.filmovaskola.edupage.org www.filmovaskola.sk
   • SK47 0200 0000 0018 2824 6953
   • 100014863
   • Obvodné oddelenie Policajného zboru Košice Západ Považská 38 040 11 Košice Tel.: 0961932855 Email: ooke.zapad@minv.sk
  • Prihlásenie