• Informácie pre uchádzačov nájdete 👉 PRIJÍMACIE KONANIE PRE ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024
   • 🎥 Vitajte na stránkach FILMOVEJ ŠKOLY

   • Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová v Košiciach ponúka všetkým záujemcom o audiovíziu a grafiku štúdium v štvorročných študijných odboroch: obrazová a zvuková tvorba - kamera, zvuk, strih a obrazová a zvuková tvorba - virtuálna grafika. Študovať môžete aj na ďalšom jedinečnom štvorročnom študijnom odbore masmediálna tvorba! Pripravuje študentov v oblasti slovesnej zložky audiovizuálnych diel. Absolventi môžu pôsobiť ako dramaturgovia, scenáristi a audiovizuálni pracovníci so zameraním na slovesnú zložku. Uplatnia sa pri tvorbe a výrobe audiovizuálnych diel v televízii, rozhlase, internetových médií, ale aj pri tvorbe námetov a scenárov napr. počítačových hier. Pre absolventov akýchkoľvek odborov a zameraní stredoškolského vzdelania s maturitou, je od šk. roka 2017/18 v ponuke trojročné vyššie odborné štúdium s titulom diplomovaný špecialista (Dis.) v odboroch:

    • filmová a mediálna tvorba,
    • fotografia,
    • animovaná tvorba
    • grafika vizuálnych komunikácií.

     

    Študujte na škole, ktorá vás bude baviť! 🎞️🎞️🎞️   

  • 📰 Novinky

  • Filmovú školu nájdete aj v appke STREDNÁ - digitálny sprievodca výberom strednej školy!   
   • Olympiáda v anglickom jazyku – výsledky okresného kola
   • 27. 1. 2023
   • Dňa 19.1.2023 sa zúčastnili dvaja žiaci z našej školy - Emma Hatoková zo IV.F v kategórii 2B a Michal Zubko z II.F v kategórii 2A, okresného kola olympiády v anglickom jazyku.

    Vo svojej kategórii medzi gymnazistami a žiakmi stredných škôl Emma získala úžasné 1. miesto a postupuje do krajského kola a Michal sa umiestnil na výbornom 2. mieste.

   • Olympiáda v anglickom jazyku – výsledky okresného kola: Čítať viac
   • Vianočné prázdniny a Vianočný pozdrav 🎄
   • 22. 12. 2022
   • Riaditeľstvo SŠUPF oznamuje žiakom a rodičom, že Vianočné prázdniny sa začínajú od 23. decembra 2022 do 8. januára 2023. Vyučovanie sa začína 9. januára 2023 (pondelok).

    🎄Riaditeľstvo SŠUPF Vám praje príjemné prežitie Vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších a Šťastný Nový rok.

   • Vianočné prázdniny a Vianočný pozdrav 🎄: Čítať viac
  • Umelecká prax v školskom TV štúdiu
  • GreenFilmTourism - podpora zvyšovania šetrnosti filmovej a TV produkcie k životnému prostrediu
   • GreenFilmTourism - podpora zvyšovania šetrnosti filmovej a TV produkcie k životnému prostrediu
   • 9. 12. 2022
   • Záver týždňa na Filmovej škole opäť patril environmentálnej téme 🌱 a to prostredníctvom celodenného ekologického workshopu, ktorý organizovalo Inovačné partnerské centrum Prešov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.🇪🇺

    Workshop bol určený pre zástupcov kreatívneho sektora a prednášajúci/lektori zo vzdelávacích inštitúcií, či profesionáli z filmového a produkčného sektora edukatívne ale aj motivačne zdieľali trvalo udržateľné riešenia i nástroje zamerané na rozvoj filmovej a televíznej produkcie šetrnej k životnému prostrediu.

   • GreenFilmTourism - podpora zvyšovania šetrnosti filmovej a TV produkcie k životnému prostrediu: Čítať viac
  • Cesta z energetickej pasce 🌱 Way out of EnergyTrap
   • Cesta z energetickej pasce 🌱 Way out of EnergyTrap
   • 8. 12. 2022
   • Dnes sa naši študenti a učitelia zúčastnili environmentálneho workshopu a online aktivity v rámci projektu "Cesta z energetickej pasce - uvedomelejšie za menej energie", ktorého cieľom je upozorniť na dôležitosť ochrany prírodných zdrojov prostredníctvom podpory energie z obnoviteľných zdrojov. V závere podujatia sa zapojili do online kvízu "EnergyTrap" s otázkami zameranými na úspory energie, emisií a ochrany životného prostredia v domácnosti aj na škole.

   • Cesta z energetickej pasce 🌱 Way out of EnergyTrap: Čítať viac
  • Denná prevádzka školy v šk. roku 2022/2023

  • Pondelok 7:30 - 18:45
   Utorok 7:30 - 18:30
   Streda 7:30 - 18:45
   Štvrtok 7:30 - 18:45
   Piatok 7:30 - 15:30

    

 • 🔗 Odkazy na naše stránky

    • Fotelka - školská internetová televízia
    • Zobraziť
    • MobilFest - festival filmov natočených mobilom
    • Zobraziť
    • Súkromná základná umelecká škola
    • Zobraziť
 • 🔗 Odkazy

  • 📂 Stiahnte si aplikáciu EduPage

  •