• Týždeň aktivít a úspechov
     • Týždeň aktivít a úspechov

     • V utorok sa na našej škole rozdávali futbalové ocenenia z futbalového turnaja o Majstra školy pod vedením pána učiteľa PaedDr. Tibora Valentu.

      Výsledky a ocenenia:

      1. miesto trieda II.F
      2. miesto trieda IV.F
      3. miesto trieda I.F
      4. miesto trieda III.F
      • Ocenenie najlepšieho hráča získali Adam Krupec (II.F) a Daniel Medňanský (II.F).
      • Ocenenie najlepšieho strelca, ktorý strelil až sedem gólov do bránky, získal Dávid Poľák (IV.F)

      V stredu sa na škole konalo školské kolo Celoslovenskej vedomostnej súťaže „Mladý Digitálny Európan“ 2023, ktorého sa zúčastnili žiaci druhého a tretieho ročníka. Súťaž sa realizovala formou elektronického formulára, pričom úlohy v teste boli zamerané na históriu a súčasnosť EÚ. Najúspešnejší žiaci (umiestnení na 1. – 10. mieste) zo školského kola postúpia do národného kola, ktoré sa uskutoční dňa 15. júna 2023 na pôde Prešovskej univerzity. 

      Žiaci pracovali už na nových tabletoch získaných z národného projektu eDIT - Kód ITMS2014+: 312011BGI4 z OP ĽZ. Doručené digitálne vybavenie pre žiakov a učiteľov Filmovej školy má slúžiť na zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces v stredných školách vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania.

      Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy! 

       

   • Kontakty

    • Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice
    • Riaditeľka školy: PhDr. Jarmila Uhríková (jarmila.uhrikova@gmail.com) Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Lívia Hirjaková (+421 907 575 980, hirjakova@gmail.com) Manažér audiovizuálnej tvorby: Mgr. Valter Uhrík (+421 905 902 826; wuhrik@gmail.com) Sekretariát: Ing. Emília Romanová (+421 55 685 77 48)
    • Petzvalova 2 040 11 Košice - Západ Slovakia
    • 35558555
    • 2021875229
    • www.filmovaskola.edupage.org www.filmovaskola.sk
    • SK47 0200 0000 0018 2824 6953
    • 100014863
    • Obvodné oddelenie Policajného zboru Košice Západ Považská 38 040 11 Košice Tel.: 0961932855 Email: ooke.zapad@minv.sk
   • Prihlásenie