• Sprievodca školským rokom

  • Sprievodca školským rokom (bývalé Pedagogicko-organizačné pokyny) nadobúda účinnosť 1. septembra 2022.

   Prvá časť dokumentu obsahuje usmernenia k organizácii školského roka, ktoré je ministerstvo školstva povinné vydávať a sú pre školy záväzné. V druhej časti poskytuje základné informácie i odporúčania k výchovno-vzdelávaciemu procesu v školách a školských zariadeniach, ktoré nie sú právne záväzné.

   Sprievodca školským rokom je určený všetkým odborníkom participujúcim na výchove a vzdelávaní v pôsobnosti regionálneho školstva – pedagógom, riadiacim a odborným zamestnancom, samospráve, zriaďovateľom.

    

    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Sprievodca školským rokom/Pedagogicko-organizačné pokyny: