• Údaje o prevádzkovateľovi

  • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

 • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

   • Meno školy
   • Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice
   • Telefón
   • Riaditeľka školy:
    PhDr. Jarmila Uhríková (jarmila.uhrikova@gmail.com)

    Zástupkyňa riaditeľky:
    Ing. Lívia Hirjaková (+421 907 575 980, hirjakova@gmail.com)

    Manažér audiovizuálnej tvorby: Mgr. Valter Uhrík (+421 905 902 826; wuhrik@gmail.com)

    Sekretariát: Ing. Emília Romanová (+421 55 685 77 48)
   • Adresa školy
   • Petzvalova 2
    040 11 Košice - Západ
    Slovakia
   • IČO
   • 35558555
   • DIČ
   • 2021875229
   • Webové sídlo školy
   • www.filmovaskola.edupage.org
    www.filmovaskola.sk
   • IBAN (číslo účtu)
   • SK47 0200 0000 0018 2824 6953
   • EDU ID školy na prihlášku
   • 100014863
   • Zabezpečenie plnenia úloh v súvislosti s ochranou mäkkých cieľov na školách
   • Obvodné oddelenie Policajného zboru Košice Západ
    Považská 38
    040 11 Košice
    Tel.: 0961932855
    Email: ooke.zapad@minv.sk
  • Kontakty

   • Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice
   • Riaditeľka školy: PhDr. Jarmila Uhríková (jarmila.uhrikova@gmail.com) Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Lívia Hirjaková (+421 907 575 980, hirjakova@gmail.com) Manažér audiovizuálnej tvorby: Mgr. Valter Uhrík (+421 905 902 826; wuhrik@gmail.com) Sekretariát: Ing. Emília Romanová (+421 55 685 77 48)
   • Petzvalova 2 040 11 Košice - Západ Slovakia
   • 35558555
   • 2021875229
   • www.filmovaskola.edupage.org www.filmovaskola.sk
   • SK47 0200 0000 0018 2824 6953
   • 100014863
   • Obvodné oddelenie Policajného zboru Košice Západ Považská 38 040 11 Košice Tel.: 0961932855 Email: ooke.zapad@minv.sk
  • Prihlásenie