• Školský podporný tím

   ​​​​​​​Členovia ŠPT spoluvytvárajú prostredie, kde je možné sa mýliť a kdesa správne odpovede nachádzajú spoločne pri otvorenej diskusii a komunikovanío osobných skúsenostiach.
    • Triedny učiteľ a pedagógovia
    • Výchovný a kariérový poradca, školský psychológ, špeciálny pedagóg
    • CPP
   • Školský podporný tím (ďalej len „ŠPT“) je dôležitým spolunositeľom inkluzívnych zmien v školskom prostredí, pričom škola získava:

    • tím odborníkov priamo na škole,

    • rozvoj inkluzívneho vzdelávania,

    • metodickú podporu učiteľom v rôznych situáciách v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,

    • posilnenie kompetencií učiteľov riešiť výzvy pri uplatňovaní princípov inkluzívneho vzdelávania,

    • podporu v situáciách nefunkčnej komunikácie so zákonnými zástupcami žiaka a inými blízkymi osobami,

    • komplexný pohľad na jednotlivé ťažkosti žiakov a rizikové situácie,

    • podporu pri vytváraní pozitívnej klímy školy,

    • koordináciu odborných postupov a úzku spoluprácu so zariadeniami poradenstva a prevencie (ďalej len „ZPP“).

  • Kontakty

   • Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice
   • Riaditeľka školy: PhDr. Jarmila Uhríková (jarmila.uhrikova@gmail.com) Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Lívia Hirjaková (+421 907 575 980, hirjakova@gmail.com) Manažér audiovizuálnej tvorby: Mgr. Valter Uhrík (+421 905 902 826; wuhrik@gmail.com) Sekretariát: Ing. Emília Romanová (+421 55 685 77 48)
   • Petzvalova 2 040 11 Košice - Západ Slovakia
   • 35558555
   • 2021875229
   • www.filmovaskola.edupage.org www.filmovaskola.sk
   • SK47 0200 0000 0018 2824 6953
   • 100014863
   • Obvodné oddelenie Policajného zboru Košice Západ Považská 38 040 11 Košice Tel.: 0961932855 Email: ooke.zapad@minv.sk
  • Prihlásenie