Novinky Rozvrh Suplovanie MATURANTOM Pre uchádzačov Kam po strednej (VŠ, trh práce) Kontakt Občianske združenie - 2% Ochrana osobných údajov

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Angličtina zmaturuj
Filmová noc Premietanie prelomových diel svetovej i slovenskej konematografie.
Filmový klub
Fotelka Školská internetová televízia
MobilFest Mobilfest je medzinárodný festival videofilmov natočených mobilným telefónom. Jeho poslaním je rozvíjať kreatívne možnosti, ktoré ponúka svet mobilnej komunikácie.
noFiny Reflexia umeleckého a študentského života očami a ušami žiakov filmovej školy
THX lab

© aScAgenda 2020.0.1196 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.11.2019