PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Lívia Hirjaková Program kontinuálneho vzdelávania pre kariérových poradcov na stredných odborných školách 35 35


© aScAgenda 2023.0.1397 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 06.02.2023