Novinky Rozvrh Suplovanie MATURANTOM Pre uchádzačov Kam po strednej (VŠ, trh práce) Kontakt Občianske združenie - 2% Ochrana osobných údajov

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PhDr. Jarmila Uhríková Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 70
Program kontinuálneho vzdelávania pre kariérových poradcov na stredných odborných školách 35
Ing. Lívia Hirjaková Program kontinuálneho vzdelávania pre kariérových poradcov na stredných odborných školách 35 35
Mgr. Valter Uhrík Program kontinuálneho vzdelávania pre kariérových poradcov na stredných odborných školách 35 35
Mgr. art.Matej Kladek Program kontinuálneho vzdelávania pre kariérových poradcov na stredných odborných školách 35 35
Ing. Daniel Tatarka Program kontinuálneho vzdelávania pre kariérových poradcov na stredných odborných školách 35 35


© aScAgenda 2020.0.1196 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.11.2019