PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PhDr. Jarmila Uhríková Program kontinuálneho vzdelávania pre kariérových poradcov na stredných odborných školách 35 35
Ing. Lívia Hirjaková Program kontinuálneho vzdelávania pre kariérových poradcov na stredných odborných školách 35 35
Mgr. Valter Uhrík Program kontinuálneho vzdelávania pre kariérových poradcov na stredných odborných školách 35 35
Mgr. art.Matej Kladek Program kontinuálneho vzdelávania pre kariérových poradcov na stredných odborných školách 35 35
Ing. Daniel Tatarka Program kontinuálneho vzdelávania pre kariérových poradcov na stredných odborných školách 35 35


© aScAgenda 2023.0.1374 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.09.2022