PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PhDr. Jarmila Uhríková Program kontinuálneho vzdelávania pre kariérových poradcov na stredných odborných školách 35 35
Ing. Lívia Hirjaková Program kontinuálneho vzdelávania pre kariérových poradcov na stredných odborných školách 35 35
Mgr. Valter Uhrík Program kontinuálneho vzdelávania pre kariérových poradcov na stredných odborných školách 35 35
Mgr. art.Matej Kladek Program kontinuálneho vzdelávania pre kariérových poradcov na stredných odborných školách 35 35
Ing. Daniel Tatarka Program kontinuálneho vzdelávania pre kariérových poradcov na stredných odborných školách 35 35


© aScAgenda 2021.0.1272 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.06.2021
  • Kontakty

   • Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice
   • info@filmovaskola.sk
   • Riaditeľka školy: PhDr. Jarmila Uhríková (+421 905 819 348, jarmila.uhrikova@gmail.com) Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Lívia Hirjaková (+421 907 575 980, hirjakova@gmail.com) Zástupca pre umeleckú prax: Mgr. Valter Uhrík (+421 905 902 826; wuhrik@gmail.com) Sekretariát: Ing. Emília Romanová (+421 55 685 77 48), info@filmovaskola.sk Zborovňa - učitelia (+421 918 729 262)
   • Petzvalova 2, 040 11 Košice - Západ
   • 35558555
   • 2021875229
   • www.filmovaskola.sk www.filmovaskola.edupage.org
   • SK47 0200 0000 0018 2824 6953
  • Prihlásenie