• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2021/2022

  • Medzinárodné kolo

    • Marek Tomajka

    • 1. miesto
    • Medzinárodný filmový festival v Košiciach · Medzinárodné kolo · 2021/2022
    • Matúš Szalontay

    • 2. miesto
    • Medzinárodný filmový festival v Košiciach · Medzinárodné kolo · 2021/2022
    • Adam Bielik

    • 3. miesto
    • Medzinárodný filmový festival v Košiciach · Medzinárodné kolo · 2021/2022
  • Celoštátne kolo

    • Samuel Ščerbák

    • 3. miesto
    • 6. ročník umeleckej súťaže: Máš umelecké črevo? 2022 · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Roland Korečko

    • 3. miesto
    • 6. ročník umeleckej súťaže: Máš umelecké črevo? 2022 · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Dorota Molčanová

    • 3. miesto
    • 6. ročník umeleckej súťaže: Máš umelecké črevo? 2022 · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Sarah Hreščáková

    • 3. miesto
    • 6. ročník umeleckej súťaže: Máš umelecké črevo? 2022 · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Dávid Poľák

    • 3. miesto
    • 6. ročník umeleckej súťaže: Máš umelecké črevo? 2022 · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Šimon Mináč

    • 2. miesto
    • Ľudia mimo šablóny · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Timotej Škrepták

    • ocenený
    • Ľudia mimo šablóny · Celoštátne kolo · 2021/2022
  • Krajské kolo

    • Gabriela Medeová

    • 2. miesto
    • Olympiáda v anglickom jazyku · Krajské kolo · 2021/2022
  • Okresné kolo

    • Gabriela Medeová

    • 1. miesto v kategórii 2A
    • Olympiáda v anglickom jazyku · Okresné kolo · 2021/2022
    • Klára Norma Hudecová

    • 2. miesto v kategórii 2B
    • Olympiáda v anglickom jazyku · Okresné kolo · 2021/2022
  • 2020/2021

  • Celoštátne kolo

    • Nikola Macejová

    • 1. miesto kat. 17-18 rokov próza (online hlas.)
    • Celoslovenská literárna súťaž Rozlet 2021 · Celoštátne kolo · 2020/2021
    • Nina Vicová

    • 2.miesto kat. 15-16 rokov próza (online hlas.)
    • Celoslovenská literárna súťaž Rozlet 2021 · Celoštátne kolo · 2020/2021
    • Kristína Pitková

    • 3. miesto v poézii kat. 17-18 rokov
    • Celoslovenská literárna súťaž Rozlet 2021 · Celoštátne kolo · 2020/2021
    • Samuel Ščerbák

    • víťaz v kategórii Animovaný film 15-19 SOŠ
    • Súťaž v audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe Zlatá klapka 2021 · Celoštátne kolo · 2020/2021
    • Webgalavečer Zlatá klapka 2021
    • Lívia Kanócz

    • v kategórii Cena diváka - Krátky hraný film 15-19 SOŠ
    • Súťaž v audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe Zlatá klapka 2021 · Celoštátne kolo · 2020/2021
    • Webgalavečer Zlatá klapka 2021
    • Dávid Csúr

    • Nominácia v kategórii Kamera 15-19 SOŠ
    • Súťaž v audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe Zlatá klapka 2021 · Celoštátne kolo · 2020/2021
    • Webgalavečer Zlatá klapka 2021
    • Šimon Mináč

    • II. kategória
    • "100 rokov divadla očami detí" · Celoštátne kolo · 2020/2021