• Organizácia školského roka 2022/2023

   • VYUČOVANIE

    • Školský rok 2022/2023: 1. september 2022 (štvrtok) – 30. jún 2023 (piatok)
    • Školské vyučovanie v 1. polroku: 5. september 2022 (pondelok) – 31. január 2023 (utorok)
    • Školské vyučovanie v 2. polroku: 1. február 2023 (streda) – 30. jún 2023 (piatok)

     

    PRÁZDNINY

    • Jesenné prázdniny: 28. október 2022 (piatok) – 31. október 2022 (pondelok)
    • Vianočné prázdniny: 23. december 2022 (piatok) – 8. január 2023 (nedeľa)
    • Jarné prázdniny: 6. marec 2023 (pondelok) – 10. marec 2023 (piatok)
    • Veľkonočné prázdniny: 6. apríl 2023 (štvrtok) – 11. apríl 2023 (utorok)
    • Letné prázdniny: 1. júl 2023 (sobota) – 31. august 2023 (štvrtok)

     

    ĎALŠIE ŠTÁTNE SVIATKY A VOĽNÉ DNI V ŠK. ROKU 2022/2023

    • 1. september 2022 (štvrtok) –  Deň ústavy SR
    • 15. september 2022 (štvrtok) – Sedembolestná Panna Mária
    • 1. november 2022 (utorok) – Sviatok všetkých svätých
    • 17november 2022 (štvrtok) – Deň boja za slobodu a demokraciu
    • 24., 25. a 26. december 2022 (sobota, nedeľa, pondelok) – Štedrý deň, 1. a 2. sviatok vianočný
    • 1. január 2023 (sobota) – Deň vzniku Slovenskej republiky
    • 6. január 2023 (piatok) – Traja králi
    • 7. apríl 2023 (piatok) – Veľký piatok
    • 10. apríl 2023 (pondelok) – Veľkonočný pondelok
    • 1. máj 2023 (pondelok) – Sviatok práce
    • 8máj 2023 (pondelok) – Deň víťazstva nad fašizmom

     

    MATURITNÉ SKÚŠKY

    • Externá časť a písomná forma internej časti MS zo SJL: 14. marec 2023 (utorok)
    • Externá časť a písomná forma internej časti MS z ANJ: 15. marec 2023 (streda)
    • Externá časť z MAT: 16. marec 2023 (štvrtok)
    • Náhradný termín EČ a PFIČ MS: 3. – 5. apríl 2023
    • Interná časť MS: 29.5.2023 - 1.6.2023
    • Opravný termín EČ a PFIČ MS: 5. – 8. september 2023

     

    PRIJÍMACIE SKÚŠKY - TALENTOVÉ

    • 1. termín 1. kola prijímacích skúšok: 28.4.2023, 2.5.2023 a 3.5.2023
    • 2. termín 1. kola prijímacích skúšok: 11. máj 2023, 12. máj 2023 a 15. máj 2023.
    • 2. kolo prijímacích skúšok: 20. jún 2023

    

   • ABSOLVENTSKÉ SKÚŠKY

    • Riadny termín: 2. 6. 2023
    • Mimoriadny termín: od 11. septembra 2023 do 29. septembra 2023 alebo od 1. februára 2024 do 16. februára 2024.

    

                             
   • RIADITEĽSKÉ VOĽNÁ

    • 15. septembra 2022
    • 18. novembra 2022

    

   • TERMÍNY PEDAGOGICKÝCH RÁD

    • úvodná PR - 26.08.2022 
    • 1/4 ročná hodnotiaca porada - 15.11.2022
    • klasifikačná porada za I. polrok - 26.1.2023
    • 3/4 ročná hodnotiaca porada - .04.2023
    • klasifikačná porada za II. polrok - žiakov 4. ročníka a 3. ročníka VOŠ
    • klasifikačná porada za II. polrok