• Organizácia školského roka 2023/2024

    

   VYUČOVANIE

   • Školský rok sa začína 1. septembra 2023. 
   • Školské vyučovanie v 1. polroku sa začína: 4. septembra 2023 (pondelok) a končí sa 31. januára 2024 (streda)
   • Školské vyučovanie v 2. polroku sa začína: 1. februára 2024 (štvrtok) a končí sa 28. júna 2024 (piatok).

   Prázdniny

   šk. rok 2023/2024

   Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

   Termín prázdnin

   Začiatok vyučovania po prázdninách

   jesenné

   27. október 2023

   (piatok)

   30. október –

   31. október 2023

   2. november 2023

   (štvrtok)

   vianočné

   22. december 2023

   (piatok)

   23. december 2023

   – 7. január 2024

   8. január 2024

   (pondelok)

   jarné

   Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

   16. február 2024

   (piatok)

   19. február –

   23. február 2024

   26. február 2024

   (pondelok)

   Košický kraj, Prešovský kraj

   23. február 2024

   (piatok)

   26. február –

   1. marec 2024

   4. marec 2024

   (pondelok)

   Bratislavský kraj, Nitriansky kraj,

   Trnavský kraj

   1. marec 2024

   (piatok)

   4. marec –

   8. marec 2024

   11. marec 2024

   (pondelok)

   veľkonočné

   27. marec 2024

   (streda)

   28. marec –

   2. apríl 2024

   3. apríl 2024

   (streda)

   letné

   28. jún 2024

   (piatok)

   1. júl –

   1. september 2024

   2. september 2024

   (pondelok)

    

   MATURITNÉ SKÚŠKY

   Prehľad termínov EČ a PFIČ MS v školskom roku 2023/2024

   Testovanie

   Termín

   Predmet

   riadny termín

   12. 3. 2024

   slovenský jazyk a literatúra

   13. 3. 2024

   cudzie jazyky

   14. 3. 2024

   matematika

   náhradný termín

   9. – 12. 4. 2024

   3. – 6. 9. 2024**

   slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, cudzie jazyky, matematika, slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra

   opravný termín

   3. – 6. 9. 2024**

   slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, cudzie jazyky, matematika, slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra

   **opravný/náhradný termín pre školský rok 2023/2024

   • Termíny internej časti MS, okrem PFIČ MS, určia jednotlivým stredným školám vo svojej pôsobnosti príslušné OŠ OÚ v čase od 20. mája 2024 do 7. júna 2024.
   • Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí ministerstvo školstva na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 2. augusta 2024

   ABSOLVENTSKÉ SKÚŠKY

   • Riadny termín skúšobného obdobia na vykonanie absolventskej skúšky sa určuje od 3. júna 2024 do 28. júna 2024.
   • Mimoriadny termín skúšobného obdobia na vykonanie absolventskej skúšky sa určuje od 9. septembra 2024 do 27. septembra 2024 alebo od 3. februára 2025 do 14. februára 2025.

   PRIJÍMACIE SKÚŠKY - TALENTOVÉ (4-ročné denné štúdium s maturitou)

   Odbory vzdelávania

   Prvý termín

   Druhý termín

   overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania

   v prípade potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj

   v prípade potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj

   vyžaduje sa

   29. apríl 2024

   30. apríl 2024 a 26. apríl 2024

   9. máj 2024

   10. máj 2024 a 13. máj 2024

            

   Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 17. mája 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).

   Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 22. mája 2024 (23:59 hod.), písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

    

   PRIJÍMACIE SKÚŠKY - TALENTOVÉ (pomaturitné - vyššie odborné štúdium)

   • 1. termín prijímacích skúšok: jún 2024
   • 2. termín prijímacích skúšok: august 2024

   TERMÍNY PEDAGOGICKÝCH RÁD

   • úvodná PR - 28.08.2023 
   • 1/4 ročná hodnotiaca porada - 14.11.2023
   • klasifikačná porada za I. polrok - 29.1.2024
   • 3/4 ročná hodnotiaca porada - 16.04.2024
   • klasifikačná porada za II. polrok - len žiakov 4. ročníka a 3. ročníka VOŠ - .5.2024
   • klasifikačná porada za II. polrok -  25.6.2024
  • Kontakty

   • Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice
   • Riaditeľka školy: PhDr. Jarmila Uhríková (jarmila.uhrikova@gmail.com) Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Lívia Hirjaková (+421 907 575 980, hirjakova@gmail.com) Manažér audiovizuálnej tvorby: Mgr. Valter Uhrík (+421 905 902 826; wuhrik@gmail.com) Sekretariát: Ing. Emília Romanová (+421 55 685 77 48)
   • Petzvalova 2 040 11 Košice - Západ Slovakia
   • 35558555
   • 2021875229
   • www.filmovaskola.edupage.org www.filmovaskola.sk
   • SK47 0200 0000 0018 2824 6953
   • 100014863
   • Obvodné oddelenie Policajného zboru Košice Západ Považská 38 040 11 Košice Tel.: 0961932855 Email: ooke.zapad@minv.sk
  • Prihlásenie