• Úspech našich žiakov v Cineama 2023
     • Úspech našich žiakov v Cineama 2023

     • Centrum kultúry Košického kraja ocenil našich žiakov na regionálnej súťaži a prehliadke amatérskej filmovej tvorby Cineama 2023.

      • Marek Tomajka z I.VOS a kolektív - 1. miesto, Rybár (hraný film, autori do 21 rokov)
      • kolektív autorov z III.F - 1. miesto, Malaga na bicykli (dokumentárny film a publicistika, autori do 21 rokov)
      • kolektív autorov z I.F - čestné uznanie,  Artistic wiev (hraný film, autori do 21 rokov)

      Gratulujeme!

     • OZNAM - triedny aktív (ZRPŠ)

     • Riaditeľstvo Súkromnej školy umeleckého priemyslu filmovej v Košiciach, Vás pozýva na triedny aktív rodičov (zákonných zástupcov) dňa 20. apríla 2023 (štvrtok) o 16.30 hod. v triede, ktorú žiak navštevuje.

      Uvítame Vašu účasť.

      Ing. Lívia Hirjaková, ZRŠ

   • Kontakty

    • Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice
    • Riaditeľka školy: PhDr. Jarmila Uhríková (jarmila.uhrikova@gmail.com) Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Lívia Hirjaková (+421 907 575 980, hirjakova@gmail.com) Manažér audiovizuálnej tvorby: Mgr. Valter Uhrík (+421 905 902 826; wuhrik@gmail.com) Sekretariát: Ing. Emília Romanová (+421 55 685 77 48)
    • Petzvalova 2 040 11 Košice - Západ Slovakia
    • 35558555
    • 2021875229
    • www.filmovaskola.edupage.org www.filmovaskola.sk
    • SK47 0200 0000 0018 2824 6953
    • 100014863
    • Obvodné oddelenie Policajného zboru Košice Západ Považská 38 040 11 Košice Tel.: 0961932855 Email: ooke.zapad@minv.sk
   • Prihlásenie