• Filmová škola, o.z.

    • Filmová škola je občianske združenie rodičov a priateľov Súkromnej školy umeleckého priemyslu filmová, ale aj všetkých milovníkov filmu. Združenie sa snaží podporovať študentov predovšetkým nákupom videotechniky potrebnej na nakrúcanie. Ak patríte k priaznivcom mladej filmárskej generácie, môžete nám pomôcť tým, že nám poukážete 2% zo svojich daní.

     Ďakujeme.

     Údaje potrebné na poukázanie 2%:

     Obchodné meno (Názov): Filmová škola
     IČO: 35567899
     Právna forma: občianske združenie, Sídlo: Šarišská 13, 040 01 Košice - Vyšné Opátske


     Popis krokov pre venovanie 2% z dane.

     Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

     1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
     2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.
     3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
     4. Stiahnite si a vyplňte tlačivo Vyhlasenie-Na-2-2023_Filmova_skola.pdf.
     5. Vyplnené tlačivá – Vyhlásenie aj Potvrdenie, doručte najneskôr do 30. apríla 2023 na
      daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska.
     6. Vyplnené tlačivá môžete doručiť aj na sekretariát školy najneskôr do 21.04.2023.

     Podávate si daňové priznanie sami?

     1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
     2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3,00 eur.
     3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A: VIII. Oddiel priznania, typ B: XII. Oddiel priznania).
      Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

      Názov: Filmová škola
      IČO:  35567899
     4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového
      priznania (zvyčajne do 31.3.2023) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

      

      

  • Kontakty

   • Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice
   • Riaditeľka školy: PhDr. Jarmila Uhríková (jarmila.uhrikova@gmail.com) Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Lívia Hirjaková (+421 907 575 980, hirjakova@gmail.com) Manažér audiovizuálnej tvorby: Mgr. Valter Uhrík (+421 905 902 826; wuhrik@gmail.com) Sekretariát: Ing. Emília Romanová (+421 55 685 77 48)
   • Petzvalova 2 040 11 Košice - Západ Slovakia
   • 35558555
   • 2021875229
   • www.filmovaskola.edupage.org www.filmovaskola.sk
   • SK47 0200 0000 0018 2824 6953
   • 100014863
   • Obvodné oddelenie Policajného zboru Košice Západ Považská 38 040 11 Košice Tel.: 0961932855 Email: ooke.zapad@minv.sk
  • Prihlásenie