Novinky Rozvrh Suplovanie MATURANTOM Pre uchádzačov Kam po strednej (VŠ, trh práce) Kontakt Občianske združenie - 2% Ochrana osobných údajov

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka Kapacita
  Animačný ateliér ANI 2 Rozvrh
  Ateliér virtuálnej grafiky AVG 16 Rozvrh
Mgr. art.Matej Kladek
  Foto-video ateliér FVA 26 Rozvrh
  I. F IF 34 Rozvrh
I.F
  II. F IIF 34 Rozvrh
II.F
  III. F IIIF 34 Rozvrh
III.F
  IV. F IVF 34 Rozvrh
IV.F
  Kabinet vo VAT 2
  Kancelária RŠ 2
  Kancelária ZR ZR 2 Ing. Alena Derenčényiová
Ing. Lívia Hirjaková
JUDr.Jana Pajtašová
  Knižnica KNŽ 0
  Multimediálna učebňa MUL 16 Rozvrh
  Počítačová učebňa POČ 13 Rozvrh
  Projekčná miestnosť PROJ 66 Rozvrh
  Rozhlasové štúdio 9 Rozvrh
  Sekretariát ST 3 Ing. Emília Romanová
  Strižňa I S1 0 Rozvrh
  Strižňa II S2 0 Rozvrh
  Strižňa III S3 0 Rozvrh
  Školské TV štúdio TVŠ 20 Rozvrh
  Telocvičňa T 0 Rozvrh
  Tmavá komora 0 Rozvrh
  Výtvarný ateliér VAT 20 Rozvrh
Mgr. art.Jana SzabóováArtD.
  Výtvarný ateliér II (veľký) VAT 2 0 Ing. Daniel Tatarka
  Zborovňa 1 Z-1 8 BcA.Igor Bondarenko
Mgr. Štefan Haško, PhD.
Mgr. Silvia Ivanecká
Mgr. Ivana Jachymová, PhD.
MgA.Jaroslav Kerner
Mgr. art.Peter Kováčik
Mgr. art.Romana Palková
MgA.Erik Sikora
Mgr. Alica Strapoňová
Mgr. Zuzana Šimoňáková
Mgr. Valter Uhrík
PaedDr. Tibor Valenta
RNDr. Miroslav Vereš
  Zborovňa 2 Z-2 4 BcA.Diana Dobrescu
Mgr. Alena Klindová
PhDr. Tatiana Snitková
PhDr. Pavol Štec

© aScAgenda 2020.0.1193 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.10.2019