Novinky Rozvrh Suplovanie MATURANTOM Pre uchádzačov Kam po strednej (VŠ, trh práce) Kontakt Občianske združenie - 2% Ochrana osobných údajov

Kontakt

Meno školy: Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice
Email školy: info@filmovaskola.sk
Telefón: Riaditeľka školy: PhDr. Jarmila Uhríková (+421 905 819 348, jarmila.uhrikova@gmail.com)

Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Lívia Hirjaková (+421 907 575 980, hirjakova@gmail.com)

Zástupca pre umeleckú prax: Mgr. Valter Uhrík (+421 905 902 826; wuhrik@gmail.com)

Sekretariát: Ing. Emília Romanová (+421 55 685 77 48), info@filmovaskola.sk

Zborovňa - učitelia (+421 918 729 262)

Adresa školy: Petzvalova 2, 040 11 Košice - Západ
IČO: 35558555
DIČ: 2021875229
Webové sídlo školy: www.filmovaskola.sk
www.filmovaskola.edupage.org
IBAN (číslo účtu): SK47 0200 0000 0018 2824 6953