• ŠKOLSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA FILMOVEJ ŠKOLY KOŠICE

  Telka odráža život na Filmovej škole, ale určite prinesie aj všeličo zaujímavé zo študentského života a z oblasti filmu, fotky, videa ....
   • Mobility friends Enif

   • Výstup projektu "Nové príležitosti v oblasti multimédií a umenia V.", číslo projektu: 2019-1-SK01-KA116-060589, v rámci študentskej mobility Erasmus+ v Portugalsku. 

    Európska komisia nezodpovedá za obsah tohto videa.

   • Mobility Friends PAQ

   • Výstup projektu "Nové príležitosti v oblasti multimédií a umenia V.", číslo projektu: 2019-1-SK01-KA116-060589, v rámci študentskej mobility Erasmus+ v Portugalsku. 

    Európska komisia nezodpovedá za obsah tohto videa.

   • Mobility friends Campus

   • Výstup projektu "Nové príležitosti v oblasti multimédií a umenia V.", číslo projektu: 2019-1-SK01-KA116-060589, v rámci študentskej mobility Erasmus+ v Portugalsku. 

    Európska komisia nezodpovedá za obsah tohto videa.

   • Ročníkový film, Jakub Baláž

   • Výstup projektu "Nové príležitosti v oblasti multimédií a umenia V.", číslo projektu: 2019-1-SK01-KA116-060589, v rámci študentskej mobility Erasmus+ v Portugalsku. 

    Európska komisia nezodpovedá za obsah tohto videa.

   • Interview mobility friends Romania

   • Výstup projektu "Nové príležitosti v oblasti multimédií a umenia V.", číslo projektu: 2019-1-SK01-KA116-060589, v rámci študentskej mobility Erasmus+ v Portugalsku. 

    Európska komisia nezodpovedá za obsah tohto videa.

 • Partneri

 • Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ