• Týždeň aktivít a úspechov
     • Týždeň aktivít a úspechov

     • V utorok sa na našej škole rozdávali futbalové ocenenia z futbalového turnaja o Majstra školy pod vedením pána učiteľa PaedDr. Tibora Valentu.

      Výsledky a ocenenia:

      1. miesto trieda II.F
      2. miesto trieda IV.F
      3. miesto trieda I.F
      4. miesto trieda III.F
      • Ocenenie najlepšieho hráča získali Adam Krupec (II.F) a Daniel Medňanský (II.F).
      • Ocenenie najlepšieho strelca, ktorý strelil až sedem gólov do bránky, získal Dávid Poľák (IV.F)

      V stredu sa na škole konalo školské kolo Celoslovenskej vedomostnej súťaže „Mladý Digitálny Európan“ 2023, ktorého sa zúčastnili žiaci druhého a tretieho ročníka. Súťaž sa realizovala formou elektronického formulára, pričom úlohy v teste boli zamerané na históriu a súčasnosť EÚ. Najúspešnejší žiaci (umiestnení na 1. – 10. mieste) zo školského kola postúpia do národného kola, ktoré sa uskutoční dňa 15. júna 2023 na pôde Prešovskej univerzity. 

      Žiaci pracovali už na nových tabletoch získaných z národného projektu eDIT - Kód ITMS2014+: 312011BGI4 z OP ĽZ. Doručené digitálne vybavenie pre žiakov a učiteľov Filmovej školy má slúžiť na zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces v stredných školách vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania.

      Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy! 

       

    • Úspech našich žiakov v Cineama 2023
     • Úspech našich žiakov v Cineama 2023

     • Centrum kultúry Košického kraja ocenil našich žiakov na regionálnej súťaži a prehliadke amatérskej filmovej tvorby Cineama 2023.

      • Marek Tomajka z I.VOS a kolektív - 1. miesto, Rybár (hraný film, autori do 21 rokov)
      • kolektív autorov z III.F - 1. miesto, Malaga na bicykli (dokumentárny film a publicistika, autori do 21 rokov)
      • kolektív autorov z I.F - čestné uznanie,  Artistic wiev (hraný film, autori do 21 rokov)

      Gratulujeme!

     • OZNAM - triedny aktív (ZRPŠ)

     • Riaditeľstvo Súkromnej školy umeleckého priemyslu filmovej v Košiciach, Vás pozýva na triedny aktív rodičov (zákonných zástupcov) dňa 20. apríla 2023 (štvrtok) o 16.30 hod. v triede, ktorú žiak navštevuje.

      Uvítame Vašu účasť.

      Ing. Lívia Hirjaková, ZRŠ

    • Týždeň v znamení úspechov a ocenení
     • Týždeň v znamení úspechov a ocenení

     • Tento týždeň sa niesol v znamení úspechov žiakov Filmovej v súťažiach. Prinášame prehľad ocenení:

      2. ročník literárnej súťaže Via Litera 

      • Soňa Ristvejová (III.F) získala Cenu Ľuby Blaškovičovej

      Súťaž o Majstra školy v streľbe zo vzduchovej pušky

      • 1. miesto: Nió Kešel (I.F)  
      • 2. miesto: Martin Belas (III.F) 
      • 3. miesto: Matej Baník (II.F) 

      Súťaž o Majsterku školy v streľbe zo vzduchovej pušky

      • Katheryna Khodorovská - 1. miesto v SúťažI o Majsterku školy v streľbe zo vzduchovej pušky
      • Soňa Ristvejová (III.F) - 2. miesto v streľbe
      • Victoria Takáčová (II.F) - 3. miesto v streľbe

       Florbalový turnaj o Majstra školy

      • 1. miesto: trieda III.F
      • 2. miesto: trieda IV.F
      • 3. miesto: trieda II.F

      Všetkým oceneným srdečne Gratulujeme! A aj ostatným zúčastneným patrí pochvala a poďakovanie.

     • Zlatá klapka pozná víťazov!

     • V celoslovenskej súťaži audiovizuálnej a multimediálnej tvorby "Zlatá klapka 2023", ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR získali naši študenti viacero ocenení, a to:

      • Zuzana Řeháková & Nikola Macejová (IV.F) v kategórií Spravodajský príspevok SOŠ
      • David Csúr (III.F) v kategórií Kamera SOŠ
      • František Oľha (III.F) v kategórií Chlapčenský herecký výkon SOŠ
      • Marek Tomajka (I.VOS) v kategórií Réžia SOŠ
      • Timotej Škrepták (III.F) v kategórií Krátky hraný film SOŠ

      Študentom srdečne gratulujeme a tešíme sa z ich úspechov!

      Víťazné príspevky našich študentov Zlatá klapka 2023:​​​​

    • Darujte 2% z Vašich daní
     • Darujte 2% z Vašich daní

     • Milí priatelia,

      pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

      Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, stiahnite si tlačivo: Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane a postupujte, prosím podľa nižšie uvedených krokov.

      Ďakujeme!

      Filmová škola

       

      Popis krokov pre venovanie 2% z dane.

      Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

      1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
      2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.
      3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
      4. Stiahnite si a vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
      5. Vyplnené tlačivá – Vyhlásenie aj Potvrdenie, doručte najneskôr do 30. apríla 2023 na
      6. daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska.
      7. Vyplnené tlačivá môžete doručiť aj na sekretariát školy najneskôr do 21.04.2023.

      Podávate si daňové priznanie sami?

      1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
      2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3,00 eur.
      3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A: VIII. Oddiel priznania, typ B: XII. Oddiel priznania).
       Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

       Názov: Filmová škola
       IČO:  35567899
      4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového
       priznania (zvyčajne do 31.3.2023) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
    • Projekt "Mediálne javisko inakosti" z programu Erasmus+
     • Projekt "Mediálne javisko inakosti" z programu Erasmus+

     • Mediálne javisko inakosti je pozoruhodný projekt, ktorý spolufinancuje program Európskej únie Erasmus+ a jedným z výstupov bude aj vysielanie TV Terapeut. 

      Projekt je realizovaný od 1. mája 2021 a končí 30. apríla 2023, ktorého cieľom je zosieťovať vzdelávacie a kultúrno - umelecké inštitúcie, ktoré budú spolutvorcami inovovaných učebných osnov, metodickej príručky, obsahu internetovej televízie - tutoriálov s etudami, a tým kvalitatívne posunúť ich prácu v oblasti dramatickej výchovy, dramatoterapie, teatroterapie a iných liečebných metód na vyššiu úroveň.

      V závere projektu sa uskutoční prehliadka dramatickej tvorivosti ľudí s mentálnym a kombinovaným postihnutím "Integrácia s gráciou", ktorú oraganizuje Spojená škola internátna vo Vranove nad Topľou. Za účelom príprav a pokroku aktivít sa uskutočnilo 14. februára 2023 projektové stretnutie partnerov a to aj s možnosťou supervízie pri nakrúcaní v školskom TV štúdiu Filmovej školy.    

      O projekte a nakrúcaní sa dozviete tu a z reportáže Filmovej školy, ktorú pedagogicky viedol Matúš Men. Redaktorkou je Nina Vicová - naša šikovná štvrtáčka.

      #Erasmus+

      #ErasmusPlus

      #Filmovaskola                

    • Výsledky florbalového zápasu našich študentov
     • Výsledky florbalového zápasu našich študentov

     • Aj naši filmári sú šikovní florbalisti

      Posledné týždne to na Filmovej škole žilo florbalom! V rámci telesnej výchovy sa naši študenti mohli zúčastniť školského florbalového turnaja .

      Tieto dni sa uskutočnili posledné zápasy a my Vám už prinášame aj výsledky:

      1. miesto 3.F

      2. miesto 4.F

      3. miesto 2.F

      4. miesto 1.F

      Najlepším strelcom na florbalovom turnaji sa stal Dávid Poľák (4.F) s celkovým počtom 18 gólov. Najlepším hráčom sa stal Samuel Chrapek (3.F).

      Všetkým zúčastneným gratulujeme!

      .

      Foto: Timotej Škrepták (3.F) a Daniel Rázus (2.F)

     • Olympiáda v anglickom jazyku – výsledky okresného kola

     • Dňa 19.1.2023 sa zúčastnili dvaja žiaci z našej školy - Emma Hatoková zo IV.F v kategórii 2B a Michal Zubko z II.F v kategórii 2A, okresného kola olympiády v anglickom jazyku.

      Vo svojej kategórii medzi gymnazistami a žiakmi stredných škôl Emma získala úžasné 1. miesto a postupuje do krajského kola a Michal sa umiestnil na výbornom 2. mieste.

      Obom študentom ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu našej školy a srdečne blahoželáme!!!

      Emme Hatokovej držíme palce a želáme jej, aby svoje vedomosti a komunikačné schopnosti v angličtine využila čo najlepšie počas krajského kola, ktoré sa bude konať 16.2.2023.

      Kolektív SŠUP filmovej

     • Vianočné prázdniny a Vianočný pozdrav 🎄

     • Riaditeľstvo SŠUPF oznamuje žiakom a rodičom, že Vianočné prázdniny sa začínajú od 23. decembra 2022 do 8. januára 2023. Vyučovanie sa začína 9. januára 2023 (pondelok).

      🎄Riaditeľstvo SŠUPF Vám praje príjemné prežitie Vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších a Šťastný Nový rok.

      PF 2023 / Veronika Šimkaninová, I.F

    • GreenFilmTourism - podpora zvyšovania šetrnosti filmovej a TV produkcie k životnému prostrediu
     • GreenFilmTourism - podpora zvyšovania šetrnosti filmovej a TV produkcie k životnému prostrediu

     • Záver týždňa na Filmovej škole opäť patril environmentálnej téme 🌱 a to prostredníctvom celodenného ekologického workshopu, ktorý organizovalo Inovačné partnerské centrum Prešov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.🇪🇺

      Workshop bol určený pre zástupcov kreatívneho sektora a prednášajúci/lektori zo vzdelávacích inštitúcií, či profesionáli z filmového a produkčného sektora edukatívne ale aj motivačne zdieľali trvalo udržateľné riešenia i nástroje zamerané na rozvoj filmovej a televíznej produkcie šetrnej k životnému prostrediu.

        🎥 #GreenFilmTourism 🎬 🇸🇰 #Filmovaskola

      📸 Tomáš Cicoň a Lívia Kanócz z III.F

    • Cesta z energetickej pasce 🌱 Way out of EnergyTrap
     • Cesta z energetickej pasce 🌱 Way out of EnergyTrap

     • Dnes sa naši študenti a učitelia zúčastnili environmentálneho workshopu a online aktivity v rámci projektu "Cesta z energetickej pasce - uvedomelejšie za menej energie", ktorého cieľom je upozorniť na dôležitosť ochrany prírodných zdrojov prostredníctvom podpory energie z obnoviteľných zdrojov. V závere podujatia sa zapojili do online kvízu "EnergyTrap" s otázkami zameranými na úspory energie, emisií a ochrany životného prostredia v domácnosti aj na škole. 

      Environmentálne tipy a ďalšie online hry či kvízy nájdete na stránke projektu https://energytrap.eu/

      Napr.:

      • Vedeli ste, že: "40 % našich nákupov je neplánovaných a v mnohých prípadoch zbytočných. A nákupom zbytočných vecí len zvyšujeme množstvo odpadu." ...
      • "Pri rozklade odpadu na skládkach vzniká veľké množstvo metánu a oxidu uhličitého, ktoré sú zodpovedné za globálne otepľovanie...

      Foto: Daniel Rázus z II.F 📸

    • O financiách s projektom VR Generation
     • O financiách s projektom VR Generation

     • Zapojili sme sa do projektu VR Generation zameraného na zlepšenie finančnej gramotnosti študentov. Prostredníctvom aplikácie a 3D okuliarov edukatívne žiaci prechádzajú siedmymi kapitolami v oblasti financií s Egom, ktorý vysvetluje ako fungujú peniaze. Môžu sa aj zabaviť absolvovaním hry vo virtuálnej realite s virtuálnymi okuliarmi v reálnom prostredí, v ktorom zažijú rôzne situácie týkajúce sa finančného rozhodovania. Zároveň môžu diskutovať na tému základné pravidlá rozumného hospodárenia s financiami alebo cieľavedomý prístup k životu. Na záver je pre študentov pripravený krátky test. Cieľom projektu podporeného Nadáciou Tatrabanky a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je zlepšiť vzťah mladých ľudí k ich financiám a naučiť ich zodpovednému hospodáreniu s nimi.

    • Vyhodnotenie školského kola Olympiády v anglickom jazyku
     • Vyhodnotenie školského kola Olympiády v anglickom jazyku

     • V dňoch 22. novembra a 29. novembra 2022 sa uskutočnilo v našej škole školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách, prváci a druháci v kategórii 2A a tretiaci, štvrtáci v kategórii 2B. Celkový počet bodov z písomnej i ústnej časti bol 70 bodov v oboch kategóriách rovnako.

      🏆Víťazom kategórie 2A sa stal Michal Zubko z II.F, ktorý dosiahol celkový počet bodov 57 a víťazkou kategórie 2B sa stala Emma Hatoková zo IV.F, ktorá dosiahla celkový počet bodov 64. Obaja postupujú do okresného kola olympiády v anglickom jazyku.

      Víťazom gratulujeme a želáme veľa šťastia 🤞​ v ďalšej reprezentácii! 🙂

    • Workshop keramickej tvorby a pohody pedagógov
     • Workshop keramickej tvorby a pohody pedagógov

     • V rámci starostlivosti o duševné zdravie a wellbeing zamestnancov uskutočnil sa úvodný workshop keramickej tvorby pod vedením Mgr. art. Romany Palkovej a Ing. Daniela Tatarku. Obsahom podujatia bola prednáška o možnostiach tvorby v keramickom materiáli, základnej práce s ním, inšpirácie zo súčasného umenia, teoretická príprava pre tvorbu keramiky vytváraním z voľnej ruky, príprava keramického materiálu. Záver prvej fázy keramickej tvorby patril individuálnej autorskej práci – rozličné „praveké“ techniky modelovania a dekorovania keramického črepu s následným procesom sušenia. Podujatie bolo prepojené s rozhovormi pedagógov a ochutnávkami ich domácich sladkých maškŕt. 

      Lektorom aj účastníkom ďakujeme a v kreatívnej, relaxačno-vzdelávacej aktivite pokračujeme.

  • Kontakty

   • Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice
   • Riaditeľka školy: PhDr. Jarmila Uhríková (jarmila.uhrikova@gmail.com) Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Lívia Hirjaková (+421 907 575 980, hirjakova@gmail.com) Manažér audiovizuálnej tvorby: Mgr. Valter Uhrík (+421 905 902 826; wuhrik@gmail.com) Sekretariát: Ing. Emília Romanová (+421 55 685 77 48)
   • Petzvalova 2 040 11 Košice - Západ Slovakia
   • 35558555
   • 2021875229
   • www.filmovaskola.edupage.org www.filmovaskola.sk
   • SK47 0200 0000 0018 2824 6953
   • 100014863
   • Obvodné oddelenie Policajného zboru Košice Západ Považská 38 040 11 Košice Tel.: 0961932855 Email: ooke.zapad@minv.sk
  • Prihlásenie