• AMFO 2018 - výsledky regionálnej súťaže amatérskej fotografie

     • AMFO 2018 - VÝSLEDKY regionálnej súťaže amatérskej fotografie - Košice a Košice-okolie:

      • Cipka Samuel (Mlieko) z I.F - 1. miesto v kategórii I. autori do 16 rokov, ČB a farebná fotografia
      • Antonenko Aľona (Auto 1, 2) z I.F - 2. miesto v kategórii I. autori do 16 rokov, ČB a farebná fotografia
      • Hlaďová Karolína (Život) zo IV.F - 3. miesto v kategórii II. autori do 21 rokov, farebná fotografia
      • Kaľatová Karina (Dživipen) z III.F - 2. miesto v kategórii MULTIMEDIÁLNE PREZENTÁCIE

      Našim úspešným študentom GRATULUJEME a veríme, že si prídu prevziať diplomy na vernisáž výstavy dňa 10. apríla o 16.30 do Átria Teologickej fakulty v Košiciach, Hlavná 79/89, kde bude inštalovaná výstava.

       

    • Rozhodnite o 2% z Vašich daní za rok 2017
     • Rozhodnite o 2% z Vašich daní za rok 2017

     • Vážení rodičia a priatelia Filmovej školy, ale aj všetci milovníci filmu,

      dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o venovaní 2% z Vašich daní za rok 2017 pre občianske združenie Filmovej školy. Nedávajte štátu viac než musíte! My využijeme vaše peniaze v prospech vašich detí!

      Na webovom sídle školy https://filmovaskola.edupage.org/ ako aj na stránke www.rozhodni.sk nájdete postup krokov na ich poukázanie. Posledný termín pre zamestnancov na podanie tlačív: Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane je 30.4.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo môžete doručiť aj do školy na sekretariát.

      Posledný termín pre zamestnancov na podanie tlačív: Vyhlasenie o poukázaní 2% spolu s Potvrdením o zaplatení dane (od zamestnávateľa) je 30.4.2018 a to na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo môžete doručiť aj do školy na sekretariát.

      Pre právnické osoby poukazujúce 2% z dane platí termín podania daňového priznania, t.j. 31.03.2018 (s výnimkou predĺženého termínu, resp. odlišného hospodárskeho roka, kedy je termín podávania daň. priznania a zároveň poukázania 2% právnických osôb iný).

      Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% alebo 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.


      Dôležité údaje o PRIJÍMATEĽOVI na poukázanie 2%:


      Obchodné meno (názov): Filmová škola

      Právna forma: občianske združenie

      Sídlo – ulica: Šarišská

      Súpisné/orientačné číslo: 13

      PSČ: 040 01

      Obec: Košice - Vyšné Opátske

      IČO: 35567899


      Ceníme si vašu ochotu podporiť mladých tvorcov a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať Vaše 2%, ktoré by inak pohltil štátny aparát, práve nám.

      kolektív Filmovej školy

      Prikladáme v prílohe predvyplnené VYHLÁSENIE: Vyhlasenie-2018-DP-2017-editovatelne.pdf

    • REC -PLAY 2018 prehliadka videotvorby mladých
     • REC -PLAY 2018 prehliadka videotvorby mladých

     • Úspech našich študentov v prehliadke videotvorby mladých REC-PLAY 2018, ktorá sa v sobotu 10.3.2018 konala v košickej Tabačke Kulturfabrik.

      HLAVNÁ CENA

      Tomáš Bucher (z II.F): Rybár, animovaný film

      Kategória  : autori od 16  do 21 rokov

      OCENENIE TOP FILM

      Šimon Šebo (IV.F): Lovec, hraný film

      Kategória  : autori od 16  do 21 rokov

       

      Ocenené filmy postupujú na krajskú súťaž Cineama.

       

      Tiež postupujú aj ďalšie filmy:

      Karol Žila (IV.F): Sen, experiment, 6:03

      Kategória  : autori od 16  do 21 rokov

      Šimon Šebo  (IV.F): Rapotanky, dokument

      Kategória  : autori od 16  do 21 rokov

       

      GRATULUJEME!

       

    • Pokyny a informácie pre žiakov riadneho termínu EČ a PFIČ MS 2018
     • Pokyny a informácie pre žiakov riadneho termínu EČ a PFIČ MS 2018

     • Vážení maturanti!

      Zverejnili sme Pokyny a informácie pre žiakov SSUŠF pre EČ a PFIČ MS v zmysle Prílohy č. 5 k Maturite 2018 vydanými NÚCEM, harmonogram a kópie ukážok vyplnených OH s Pokynmi na vyplňovanie odpoveďových hárkov k testom externej časti MS  na webovom sídle školy v časti MATURANTOM   https://filmovaskola.edupage.org/text3/?

      Všetky informácie o priebehu MS zároveň nájdete na nástenke SSUŠ filmovej na prízemí.

      --

      1.2.2018, Ing. Lívia Hirjaková (školský koordinátor MS)

    • Riaditeľské voľno a vianočné prázdniny
     • Riaditeľské voľno a vianočné prázdniny

     • Riaditeľka Súkromnej strednej umeleckej školy filmovej na Petzvalovej 2 v Košiciach oznamuje, že v súlade so školským zákonom 245/2008 Z. z. (§ 150, ods. 5) poskytuje študentom školy z organizačných a prevádzkových dôvodov riaditeľské voľno dňa 22. decembra 2017 (piatok). 

      Vianočné prázdniny trvajú od 23. decembra 2017 do 5. januára 2018.

      Začiatok vyučovania po vianočných prázdninách je v pondelok - 8. januára 2018.

      Príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa šťastia, zdravia a úspechov v novom roku želá pedagogický kolektív filmovej školy!

    • 7. ročník Poľsko-slovenskej fotografickej súťaže „Moje Nízke Beskydy” - Medzinárodné kolo
     • 7. ročník Poľsko-slovenskej fotografickej súťaže „Moje Nízke Beskydy” - Medzinárodné kolo

     • Nový úspech našej školy:

      Karina Kaľatová: 1. miesto v kategórii „Ľudia a kultúra“ do 20 rokov

      Súťaž: 7. ročník Poľsko-slovenskej fotografickej súťaže „Moje Nízke Beskydy”
      Kolo: Medzinárodné kolo

      Srdečne gratulujeme!


      Odovzdanie cien 7. ročníka Poľsko-slovenskej fotografickej súťaže „Moje Nízke Beskydy a Vernisáž sa koná dňa 5.12.2017 (utorok) o 11.00 hod.
      Výstava otvorená: 5.12.2017 - 10.1.2018 v Poľsko-slovenskom dome Dušana Jurkoviča v Gorliciach, Rynek 1.

    • Jesenné prázdniny
     • Jesenné prázdniny

     • Jesenné prázdniny sa začínajú 30. októbra 2017 (pondelok) a končia sa 31. októbra 2017 (utorok). 1. novembra 2017 (streda) je sviatok. Vyučovanie sa začína 2. novembra 2017 (štvrtok).

    • Divadelné predstavenia 23.11 a 24.11.2017
     • Divadelné predstavenia 23.11 a 24.11.2017

     • 23.11.2017 (štvrtok) o 9.00 hod. sa uskutoční pre triedy II.F, III.F a IV.F predstavenie od: W. Shakespeare, No Name – Romeo & Juliet https://www.bdke.sk/jorik/program/

      Miesto konania: OK – OZ 3, scéna JORIK, Tajovského 4, Košice

       

      24.11.2017 (piatok) o 10.00 hod. sa uskutoční pre triedu I.F bábkové predstavenie od: M. Uryckij: Sloník

      Sloník v bábkovej hre Michaila Uryckého – autora a režiséra v jednej osobe, je akýmsi hľadačom. Jeho túžba po poznaní je metaforou zážitkového vzdelávania. Sloník prechádza skúškou v pralese, kde zažije množstvo dobrodružných a humorných príhod. Hra je určená pre deti od 3 rokov.

      Miesto konania: Bábkové divadlo, Alžbetina 38, Košice.

    • SÚŤAŽ: ZLATÁ KLAPKA (uzávierka 15.12.2017)
     • SÚŤAŽ: ZLATÁ KLAPKA (uzávierka 15.12.2017)

     • http://www.zusjanaalbrechta.eu/zlata-klapka/d-1833

      Pre všetkých, ktorých baví nakrúcanie vlastných videí, pre všetkých, ktorí si chcú svoje práce porovnať s rovesníkmi z celého Slovenska a vypočuť si názor profesionálov je tu celoslovenská súťaž v audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe detí a mládeže:

      ZLATÁ KLAPKA

       
      Vyhlasovateľ súťaže: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
       
      Hlavný organizátor súťaže:
      ZUŠ Jána Albrechta, Topoľčianska 15, 851 01 Bratislava
       
      Kontakt:

      • tel./fax.: 02/63835035
      • e-mail: sdo.zusjalbrechta@gmail.com

      Organizačné pokyny:

      Súťažné príspevky - t.j. audiovizuálne alebo multimediálne práce a diela – sa do súťaže prihlasujú nasledujúcim spôsobom:

      Vo vekovej kategórii 10 – 14 rokov ( resp.príspevky súťažiacich vo veku 10 – 14 rokov v otvorených kategóriách):

      • súťažné príspevky a súťažiacich prihlasuje do súťaže ich materská Základná umelecká škola, Základná škola, Stredná škola, alebo Centrum voľného času a to vyplnením a podpísaním prihlášky (odkaz/link na prihlášku nájdete v príslušnej kategórii) a jej doručením poštou na adresu:  ZUŠ Jána Albrechta, Topoľčianska 15, 851 01 Bratislava v termíne od 15.09.2017 do 15.12.2017 (rozhoduje dátum podania na pošte
      • Neoddeliteľnou súčasťou prihlášky je priložené a súčasne s prihláškou doručené DVD SO SÚŤAŽNÝM PRÍSPEVKOM, ktoré MUSÍ obsahovať:
       1. Súťažný príspevok: minimálne požiadavky 1280x720, H.264 25 fps. Súbor musí byť pomenovaný v tvare: meno.priezvisko súťažiaceho_presné označenie kategórie_názov súťažného príspevku  (pozn.: pri viacerých súťažiacich sa udáva priezvisko jedného z nich)
       2. Elektronickú podobu vyplnenej prihlášky.
       Neúplnosť, alebo nekompletnosť požadovanej formy prihlasovania súťažných príspevkov môže mať za následok vyradenie príspevku zo súťaže
       3. Ak sa príspevok prihlasuje do viacerých kategórií stačí priložiť vyplnené prihlášky do príslušných kategórií. Audiovizuálne dielo stačí raz (1 DVD).

      Vo vekovej kategórii 15 - 19 rokov ( resp.príspevky súťažiacich vo veku 15 – 19 rokov v otvorených kategóriách):

      • súťažné príspevky a súťažiacich prihlasuje do súťaže ich materská Základná umelecká škola, Základná škola, Centrum voľného času, alebo samotný súťažiaci osobne -  a to vyplnením a podpísaním prihlášky (odkaz/link na prihlášku nájdete v príslušnej kategórii) jej doručením poštou na adresu: ZUŠ Jána Albrechta, Topoľčianska 15, 851 01 Bratislava v termíne od od 15.09.2017 do 15.12.2017 (rozhoduje dátum podania na pošte)
      • Neoddeliteľnou súčasťou prihlášky je priložené a súčasne s prihláškou doručené DVD SO SÚŤAŽNÝM PRÍSPEVKOM, ktoré MUSÍ obsahovať:
       1. Súťažný príspevok: minimálne požiadavky 1280x720, H.264 25 fps. Súbor musí byť pomenovaný v tvare: meno.priezvisko súťažiaceho_presné označenie kategórie_názov súťažného príspevku  (pozn.: pri viacerých súťažiacich sa udáva priezvisko jedného z nich)
       2. Elektronickú podobu vyplnenej prihlášky.
       Neúplnosť, alebo nekompletnosť požadovanej formy prihlasovania súťažných príspevkov môže mať za následok vyradenie príspevku zo súťaže
       3. Ak sa príspevok prihlasuje do viacerých kategórií stačí priložiť vyplnené prihlášky do príslušných kategórií. Audiovizuálne dielo stačí raz (1 DVD).
      • Ubytovanie zabezpečí organizátor súťaže, náklady na nocľah a cestovné si hradí účastník súťaže sám.
      • Pri prezentácii sa účastník preukáže dokladom preukazujúcim dátum narodenia (preukaz poistenca, rodný list, občiansky preukaz)
      • Občerstvenie v deň vyhlásenia výsledkov hradí usporiadateľ pre všetkých nominovaných a jedného zodpovedného pedagóga za zoskupenie.
      • Súťaž je organizovaná bez nižších postupových kôl. Školské kolá môžu organizovať ZUŠ, ZŠ, Stredné školy a CVČ na základe dobrovoľnosti.
      • Súťažiaci budú hodnotení odbornou porotou v zložení:
       • profesor Patrik Pašš - garant Ateliéru strihovej skladby Vysokej školy múzických umení
       • Anton Szomolányi - dekan filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení
       • Zora Hudíková  - vedúca Ústavu mediálnej tvorby - Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy
       • Moderátorka hlavnej spravodajskej relácie televízie JOJ
       • predsedníčkou poroty je  Petra Kolevská -  herečka, moderátorka, scenáristka a  televízna producentka.
       Bude udelená špeciálna Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR pre súťažný príspevok spĺňajúci dodatkové kritérium:
       • Súťažný príspevok, uchádzajúci sa o Cenu ministra, musí – v rámci svojej kategórie – obsahovať aj vzdelávaciu, edukatívnu rovinu (t.j. – musí ísť o dielo/príspevok, pri sledovaní ktorého je možné niečo, z odborného hľadiska overené, sa naučiť, alebo dozvedieť)
       Akékoľvek  otázky, alebo žiadosti o doplňujúce informácie zasielajte písomnou formou na špeciálnu e-mailovú adresu súťaže:  sdo.zusjalbrechta@gmail.com


       ZUŠ Jána Albrechta bude všetky aktuálne informácie súvisiace s priebehom súťaže uverejňovať na svojej web stránke www.zusjanaalbrechta.eu
        

       Organizačný výbor súťaže ZLATÁ KLAPKA

      Odkazy

      Kontakt: Mgr.art. Martin Ťažký

     • Ponuka krúžkov v školskom roku 2017/2018

     • Študenti majú širokú možnosť využitia záujmového vzdelávania (krúžky), ktoré ponúka filmová škola, centrum voľného času a základná umelecká škola.

      Ponuku krúžkov nájdu študenti na nástenke školy a na webových sídlach jednotlivých subjektov:

         Súkromné centrum voľného času, Petzvalova 2, 040 11 Košice - Západ,  www.scvc.edupage.org

        Petzvalova 2, 040 11 Košice, www.szusfilmova.edupage.org

       

    • TRIEDNE AKTÍVY RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA - OZNAM
     • TRIEDNE AKTÍVY RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA - OZNAM

     • TRIEDNE AKTÍVY RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA - OZNAM PRE RODIČOV A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV SSUŠF

      Riaditeľstvo Súkromnej strednej umeleckej školy filmovej oznamuje rodičom a zákonným zástupcom žiakov I. až IV.F triedy, že dňa 21. septembra 2017 (štvrtok) o 16.00 hod. sa uskutočnia triedne aktívy s pedagógmi školy v príslušných učebniach.

      Uvítame Vašu účasť.

       

    • Rozhodnite o 2%
     • Rozhodnite o 2%

     • Vážení rodičia a priatelia Súkromnej strednej umeleckej školy filmovej, ale aj všetci milovníci filmu,

      dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o venovaní 2% z Vašich daní za rok 2016 pre občianske združenie Filmovej školy. Nedávajte štátu viac než musíte! My využijeme vaše peniaze v prospech vašich detí!

      Na stránke www.rozhodni.sk nájdete postup krokov na poukázanie 2% z dane pre právnické osoby, postup krokov na poukázanie 2% z dane pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie, ako aj postup krokov na poukázanie 2% z dane pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. 2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje (http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/).

      Posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane) je 30.4.2017 a to na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Môžete doručiť aj do školy na sekretariát.

      Pre právnické osoby poukazujúce 2% z dane platí termín podania daňového priznania, t.j. 31.03.2017 (s výnimkou predĺženého termínu, resp. odlišného hospodárskeho roka, kedy je termín podávania daň. priznania a zároveň poukázania 2% právnických osôb iný).

      Novinka od roku 2016! Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% alebo 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa…)

      Dôležité údaje o PRIJÍMATEĽOVI na poukázanie 2%:

      Obchodné meno (názov): Filmová škola

      Právna forma: občianske združenie

      Sídlo – ulica: Šarišská

      Súpisné/orientačné číslo: 13

      PSČ: 040 01

      Obec: Košice - Vyšné Opátske

      IČO: 35567899

       

      Ceníme si vašu ochotu podporiť mladých tvorcov a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať Vaše 2%, ktoré by inak pohltil štátny aparát, práve nám.

      kolektív Filmovej školy

      Vyhlasenie_2016_edit.pdf  

      vyhlasenie.pdf

       

    • Otvorenie školského roka 2017/2018 - pondelok 4.9.2017
     • Otvorenie školského roka 2017/2018 - pondelok 4.9.2017

     • Milí študenti!
       

      Otvorenie školského roku 2017/2018 bude pre ročníky 1 až 4 v pondelok - 4.9.2017 o 9.00 hod. v Súkromnej strednej umeleckej škole filmovej na Petzvalovej 2 v Košiciach (v príslušných triedach).

      Pomaturitné ročníky 1 a 2 majú otvorenie tiež v pondelok - 4.9.2017, avšak so začiatkom o 13.00 hod. (v učebni II.F - 1. ročník a v učebni III.F - 2. ročník).

      Už teraz sa tešíme na nový školský rok a na vaše kreatívne nápady :)

      Riaditeľstvo školy