• Projekt "Mediálne javisko inakosti" z programu Erasmus+
     • Projekt "Mediálne javisko inakosti" z programu Erasmus+

     • Mediálne javisko inakosti je pozoruhodný projekt, ktorý spolufinancuje program Európskej únie Erasmus+ a jedným z výstupov bude aj vysielanie TV Terapeut. 

      Projekt je realizovaný od 1. mája 2021 a končí 30. apríla 2023, ktorého cieľom je zosieťovať vzdelávacie a kultúrno - umelecké inštitúcie, ktoré budú spolutvorcami inovovaných učebných osnov, metodickej príručky, obsahu internetovej televízie - tutoriálov s etudami, a tým kvalitatívne posunúť ich prácu v oblasti dramatickej výchovy, dramatoterapie, teatroterapie a iných liečebných metód na vyššiu úroveň.

      V závere projektu sa uskutoční prehliadka dramatickej tvorivosti ľudí s mentálnym a kombinovaným postihnutím "Integrácia s gráciou", ktorú oraganizuje Spojená škola internátna vo Vranove nad Topľou. Za účelom príprav a pokroku aktivít sa uskutočnilo 14. februára 2023 projektové stretnutie partnerov a to aj s možnosťou supervízie pri nakrúcaní v školskom TV štúdiu Filmovej školy.    

      O projekte a nakrúcaní sa dozviete tu a z reportáže Filmovej školy, ktorú pedagogicky viedol Matúš Men. Redaktorkou je Nina Vicová - naša šikovná štvrtáčka.

      #Erasmus+

      #ErasmusPlus

      #Filmovaskola                

    • Výsledky florbalového zápasu našich študentov
     • Výsledky florbalového zápasu našich študentov

     • Aj naši filmári sú šikovní florbalisti

      Posledné týždne to na Filmovej škole žilo florbalom! V rámci telesnej výchovy sa naši študenti mohli zúčastniť školského florbalového turnaja .

      Tieto dni sa uskutočnili posledné zápasy a my Vám už prinášame aj výsledky:

      1. miesto 3.F

      2. miesto 4.F

      3. miesto 2.F

      4. miesto 1.F

      Najlepším strelcom na florbalovom turnaji sa stal Dávid Poľák (4.F) s celkovým počtom 18 gólov. Najlepším hráčom sa stal Samuel Chrapek (3.F).

      Všetkým zúčastneným gratulujeme!

      .

      Foto: Timotej Škrepták (3.F) a Daniel Rázus (2.F)

   • Kontakty

    • Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice
    • Riaditeľka školy: PhDr. Jarmila Uhríková (jarmila.uhrikova@gmail.com) Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Lívia Hirjaková (+421 907 575 980, hirjakova@gmail.com) Manažér audiovizuálnej tvorby: Mgr. Valter Uhrík (+421 905 902 826; wuhrik@gmail.com) Sekretariát: Ing. Emília Romanová (+421 55 685 77 48)
    • Petzvalova 2 040 11 Košice - Západ Slovakia
    • 35558555
    • 2021875229
    • www.filmovaskola.edupage.org www.filmovaskola.sk
    • SK47 0200 0000 0018 2824 6953
    • 100014863
    • Obvodné oddelenie Policajného zboru Košice Západ Považská 38 040 11 Košice Tel.: 0961932855 Email: ooke.zapad@minv.sk
   • Prihlásenie