• Vianočné prázdniny a Vianočný pozdrav 🎄

     • Riaditeľstvo SŠUPF oznamuje žiakom a rodičom, že Vianočné prázdniny sa začínajú od 23. decembra 2022 do 8. januára 2023. Vyučovanie sa začína 9. januára 2023 (pondelok).

      🎄Riaditeľstvo SŠUPF Vám praje príjemné prežitie Vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších a Šťastný Nový rok.

      PF 2023 / Veronika Šimkaninová, I.F

    • GreenFilmTourism - podpora zvyšovania šetrnosti filmovej a TV produkcie k životnému prostrediu
     • GreenFilmTourism - podpora zvyšovania šetrnosti filmovej a TV produkcie k životnému prostrediu

     • Záver týždňa na Filmovej škole opäť patril environmentálnej téme 🌱 a to prostredníctvom celodenného ekologického workshopu, ktorý organizovalo Inovačné partnerské centrum Prešov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.🇪🇺

      Workshop bol určený pre zástupcov kreatívneho sektora a prednášajúci/lektori zo vzdelávacích inštitúcií, či profesionáli z filmového a produkčného sektora edukatívne ale aj motivačne zdieľali trvalo udržateľné riešenia i nástroje zamerané na rozvoj filmovej a televíznej produkcie šetrnej k životnému prostrediu.

        🎥 #GreenFilmTourism 🎬 🇸🇰 #Filmovaskola

      📸 Tomáš Cicoň a Lívia Kanócz z III.F

    • Cesta z energetickej pasce 🌱 Way out of EnergyTrap
     • Cesta z energetickej pasce 🌱 Way out of EnergyTrap

     • Dnes sa naši študenti a učitelia zúčastnili environmentálneho workshopu a online aktivity v rámci projektu "Cesta z energetickej pasce - uvedomelejšie za menej energie", ktorého cieľom je upozorniť na dôležitosť ochrany prírodných zdrojov prostredníctvom podpory energie z obnoviteľných zdrojov. V závere podujatia sa zapojili do online kvízu "EnergyTrap" s otázkami zameranými na úspory energie, emisií a ochrany životného prostredia v domácnosti aj na škole. 

      Environmentálne tipy a ďalšie online hry či kvízy nájdete na stránke projektu https://energytrap.eu/

      Napr.:

      • Vedeli ste, že: "40 % našich nákupov je neplánovaných a v mnohých prípadoch zbytočných. A nákupom zbytočných vecí len zvyšujeme množstvo odpadu." ...
      • "Pri rozklade odpadu na skládkach vzniká veľké množstvo metánu a oxidu uhličitého, ktoré sú zodpovedné za globálne otepľovanie...

      Foto: Daniel Rázus z II.F 📸

    • O financiách s projektom VR Generation
     • O financiách s projektom VR Generation

     • Zapojili sme sa do projektu VR Generation zameraného na zlepšenie finančnej gramotnosti študentov. Prostredníctvom aplikácie a 3D okuliarov edukatívne žiaci prechádzajú siedmymi kapitolami v oblasti financií s Egom, ktorý vysvetluje ako fungujú peniaze. Môžu sa aj zabaviť absolvovaním hry vo virtuálnej realite s virtuálnymi okuliarmi v reálnom prostredí, v ktorom zažijú rôzne situácie týkajúce sa finančného rozhodovania. Zároveň môžu diskutovať na tému základné pravidlá rozumného hospodárenia s financiami alebo cieľavedomý prístup k životu. Na záver je pre študentov pripravený krátky test. Cieľom projektu podporeného Nadáciou Tatrabanky a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je zlepšiť vzťah mladých ľudí k ich financiám a naučiť ich zodpovednému hospodáreniu s nimi.

    • Vyhodnotenie školského kola Olympiády v anglickom jazyku
     • Vyhodnotenie školského kola Olympiády v anglickom jazyku

     • V dňoch 22. novembra a 29. novembra 2022 sa uskutočnilo v našej škole školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách, prváci a druháci v kategórii 2A a tretiaci, štvrtáci v kategórii 2B. Celkový počet bodov z písomnej i ústnej časti bol 70 bodov v oboch kategóriách rovnako.

      🏆Víťazom kategórie 2A sa stal Michal Zubko z II.F, ktorý dosiahol celkový počet bodov 57 a víťazkou kategórie 2B sa stala Emma Hatoková zo IV.F, ktorá dosiahla celkový počet bodov 64. Obaja postupujú do okresného kola olympiády v anglickom jazyku.

      Víťazom gratulujeme a želáme veľa šťastia 🤞​ v ďalšej reprezentácii! 🙂

   • Kontakty

    • Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice
    • Riaditeľka školy: PhDr. Jarmila Uhríková (jarmila.uhrikova@gmail.com) Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Lívia Hirjaková (+421 907 575 980, hirjakova@gmail.com) Manažér audiovizuálnej tvorby: Mgr. Valter Uhrík (+421 905 902 826; wuhrik@gmail.com) Sekretariát: Ing. Emília Romanová (+421 55 685 77 48)
    • Petzvalova 2 040 11 Košice - Západ Slovakia
    • 35558555
    • 2021875229
    • www.filmovaskola.edupage.org www.filmovaskola.sk
    • SK47 0200 0000 0018 2824 6953
    • 100014863
    • Obvodné oddelenie Policajného zboru Košice Západ Považská 38 040 11 Košice Tel.: 0961932855 Email: ooke.zapad@minv.sk
   • Prihlásenie