• Workshop keramickej tvorby a pohody pedagógov
     • Workshop keramickej tvorby a pohody pedagógov

     • V rámci starostlivosti o duševné zdravie a wellbeing zamestnancov uskutočnil sa úvodný workshop keramickej tvorby pod vedením Mgr. art. Romany Palkovej a Ing. Daniela Tatarku. Obsahom podujatia bola prednáška o možnostiach tvorby v keramickom materiáli, základnej práce s ním, inšpirácie zo súčasného umenia, teoretická príprava pre tvorbu keramiky vytváraním z voľnej ruky, príprava keramického materiálu. Záver prvej fázy keramickej tvorby patril individuálnej autorskej práci – rozličné „praveké“ techniky modelovania a dekorovania keramického črepu s následným procesom sušenia. Podujatie bolo prepojené s rozhovormi pedagógov a ochutnávkami ich domácich sladkých maškŕt. 

      Lektorom aj účastníkom ďakujeme a v kreatívnej, relaxačno-vzdelávacej aktivite pokračujeme.

    • Riaditeľské voľno - 18.11.2022 (piatok)
     • Riaditeľské voľno - 18.11.2022 (piatok)

     • Riaditeľka Súkromnej školy umeleckého priemyslu filmovej na Petzvalovej 2 v Košiciach v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. (podľa § 150 ods. 5) poskytuje študentom školy z prevádzkových dôvodov dňa 18.11.2022 (piatok) riaditeľské voľno. Vo vyučovaní budú žiaci pokračovať v pondelok 21.11.2022.

      PhDr. Jarmila Uhríková, RŠ

      V Košiciach, 15.11.2022

     • Fotografie mesiaca 📸

     • V rámci fotografického ateliéru vyberieme každý mesiac top fotografiu z tvorby študentov prvého a druhého ročníka. Fotografiami mesiaca september 2022 sa stali práce študentov 2. ročníka:

      📸 Alex Osvaldo Kostovčík a Andrea Tomková, II.F, téma: poézia / ilustrácia

   • Kontakty

    • Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice
    • Riaditeľka školy: PhDr. Jarmila Uhríková (jarmila.uhrikova@gmail.com) Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Lívia Hirjaková (+421 907 575 980, hirjakova@gmail.com) Manažér audiovizuálnej tvorby: Mgr. Valter Uhrík (+421 905 902 826; wuhrik@gmail.com) Sekretariát: Ing. Emília Romanová (+421 55 685 77 48)
    • Petzvalova 2 040 11 Košice - Západ Slovakia
    • 35558555
    • 2021875229
    • www.filmovaskola.edupage.org www.filmovaskola.sk
    • SK47 0200 0000 0018 2824 6953
    • 100014863
    • Obvodné oddelenie Policajného zboru Košice Západ Považská 38 040 11 Košice Tel.: 0961932855 Email: ooke.zapad@minv.sk
   • Prihlásenie