• Preventívne aktivity
     • Preventívne aktivity

     • Dnes sa uskutočnili preventívne aktivity príslušníkov Policajného zboru SR na tému drogy - prednáška a psovod našich žiakov zaujali, poučili ale aj pobavili!🐕🚓👮‍♀️👮 Foto: Barbora Bačová

    • Týždeň plný aktivít je úspešne za nami
     • Týždeň plný aktivít je úspešne za nami

     • Žiaci aj učitelia odštartovali nový školský rok tvorivými a náučnými aktivitami. Prinášame krátky prehľad aj s fotopostrehmi. Veríme, že šk. rok 2022/23 bude spoločne pre všetkých úspešný, radostný a hlavne v zdraví ...

      • Týždenné výtvarné sústredenie prvákov, tzv. plenér aj s fototvorbou pod vedením p. Tatarku a fotografiek - p. Bačovej a p. Jakabovej.
      • Pohyb a pobyt v prírode a účelové cvičenia v rámci prierezovej témy "Ochrana života a zdravia", vedené p. učiteľom Valentom.
      • Konzultácie štvrtákov k maturitným filmom a prijímacím skúškam na vysoké školy s p. Kernerom a p. Smieškom.
      • Prezentácia našej školy počas Dňa otvorených dverí v Kine Úsmev p. učiteľkou Želtvayovou  a dobrovoľníkmi z II.F;
      • Prednáška v rámci Dňa finančnej gramotnosti a testovanie FQ (finančný kvocient) s p. lektorkou Ing. Berdisovou z Nadácie PARTNERS.

      Foto: Zuzana Jakabová & Barbora Bačová, Marko Béreš, Adam Otto Kacvinský

    • 8. september - deň finančnej gramotnosti
     • 8. september - deň finančnej gramotnosti

     • Dnes sme s triedami III.F a IV.F prednáškou oslávili deň finančnej gramotnosti. Ďakujeme pani lektorke Ing. Berdisovej s Nadácie PARTNERS, ktorá pre stredoškolákov realizuje priamo na školách vzdelávací cyklus Finančná akadémia.  

      Zároveň si študenti otestovali svoj finančný kvocient? (FQ) a ako sú na tom so svojimi finančnými vedomosťami. Otestovať sa môže každý na FQ TEST