• Mediálne javisko inakosti - participácia na projekte programu Erasmus+

     • Spojená škola internátna z Vranova nad Topľou (SK) spája vo svojom projekte školské organizácie a kultúrno-umelecké inštitúcie s komerčnou spoločnosťou, ktorá im cez IKT umožní exportovať spoločné výstupy do online priestoru a tak pomôže žiakom so špeciálnymi potrebami, ktorých väčšina pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia, dostať sa k výchovno-vyučovaciemu obsahu a zmierniť negatívny dopad pandémie Covid19 na ich budúcnosť.

      A my sa tešíme, že môžeme participovať na zatraktívnení a zjednodušení prístupu týmto cieľovým skupinám k učebným materiálom, ich obohateniu o vedomosti, skúsenosti a zážitky, ktoré povedú k zlepšeniu dochádzky, k percentuálnemu zníženiu predčasného ukončenia vzdelávania, k skvalitneniu ich života a priblížia ich k celkovému sociálnemu začleneniu.

     • Želáme všetkým krásne letné prázdniny!

     • Milí študenti a priatelia filmovej,

      vysvedčenia boli rozdané a pred nami nádherný čas prázdnin, voľna, slnka, nových priateľstiev, letných lások, nových inšpirácií, možno brigáda...

      Kolektív pedagogických i nepedagogických zamestnancov praje všetkým študentom pekné prázdniny, veľa oddychu, pohody, príležitostí k načerpaniu síl a inšpirácie do nasledujúceho školského roka.


   • Kontakty

    • Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice
    • Riaditeľka školy: PhDr. Jarmila Uhríková (jarmila.uhrikova@gmail.com) Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Lívia Hirjaková (+421 907 575 980, hirjakova@gmail.com) Manažér audiovizuálnej tvorby: Mgr. Valter Uhrík (+421 905 902 826; wuhrik@gmail.com) Sekretariát: Ing. Emília Romanová (+421 55 685 77 48)
    • Petzvalova 2 040 11 Košice - Západ Slovakia
    • 35558555
    • 2021875229
    • www.filmovaskola.edupage.org www.filmovaskola.sk
    • SK47 0200 0000 0018 2824 6953
    • 100014863
    • Obvodné oddelenie Policajného zboru Košice Západ Považská 38 040 11 Košice Tel.: 0961932855 Email: ooke.zapad@minv.sk
   • Prihlásenie