• Oznam pre držiteľov a záujemcov o ISIC / ITIC karty

     • Od 15.5.2021 funguje nová platobná brána pre bezhotovostnú úhradu za preukazy a známky ISIC / ITIC.

                Vyberú svoju školu zo zoznamu a vyplnia potrebné údaje. Neuhrádzajú už na škole.

      INFO pre pokračujúce ročníky:

      1. Predĺženie platnosti preukazu v DOPRAVE buď cez SMS alebo apku UBIAN:

      • Prolongácia cez SMS  

      Ak pokračuješ v štúdiu a chceš využívať zľavu v doprave na svojom preukaze študenta ISIC/EURO<26 v doprave aj ďalší školský rok, od júna si ho môžeš predĺžiť aj prostredníctvom SMS. Využívaj  zľavu v doprave na svojom preukaze študenta ISIC/EURO<26 v doprave aj ďalší školský rok, pošli SMS na číslo 8844 v tvare: TC medzera PRIEZVISKO medzera ČÍSLO ČIPU (priezvisko zadávaj bez mäkčeňov a dĺžňov). 

      SMS prolongácia

      • Prolongácia cez apku UBIAN

      Predĺž si platnosť zľavy preukazu študenta ISIC/EURO<26 v doprave cez apku UBIAN a máš platnosť zliav na cestovanie vždy po ruke a k tomu môžeš využívať množstvo ďalších skvelých funkcií aplikácie pri cestovaní po Slovensku.   UBIAN prolongácia

      2. Predĺženie platnosti preukazu ISIC/EURO<26 pre školský rok 2021/2022

      Študenti pre budúci školský rok si potrebujú zakúpiť prolongačnú známku ISIC aby predĺžili platnosť preukazu študenta, a zároveň predĺžili medzinárodnú platnosť ISIC/EURO<26. Úhradu známok predlžujúcich platnosť pre školský rok 2021/2022 vykonajú tu: https://isic.sk/platbaskoly/

       

      V prípade otázok môžete kontaktovať p. Ing. Mgr. Alenu Derenčényiovú (derencenyiova@gmail.com).

       

     • Dôležitý oznam: návrat do školy od 10. 5. 2021

     • Vážení rodičia a milí žiaci,

      dňa 10.5.2021 sa zahajuje prezenčná výučba podľa rozvrhu pre všetkých žiakov našej školy

      v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci aktualizovaného regionálneho Covid školského automatu (Košice II - I. stupeň varovania 4-ružový okres) https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/

      Podmienky vstupu v rámci pandemických opatrení:

      • Zákonný zástupca a žiak nad 18 rokov je povinný vyplniť potvrdenie o bezinfekčnosti, toho času Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (tlačivo 8 zákonný zástupca / tlačivo 10a plnoletý žiak) - v elektronickej forme prostredníctvom EduPage v sekcii Úvod - Žiadosti/Vyhlásenia. Vyhlásenie môžete podať aj cez EduPage mobilnú aplikáciu. Návod: https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u1601
      • Do objektu školy a školského zariadenia je možný vstup žiaka bez potreby preukázania sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID –19.
      • Naďalej platí v interiéri povinnosť prekrytia  horných dýchacích  ciest  (nos a ústa) respirátorom,  avšak ten možno nahradiť rúškom, šálom alebo šatkou v rámci  výchovno-vzdelávacieho  procesu.

      Zdroj: Návrat do škôl 2021 s účinnosťou od 10. 5. 2021

      Tešíme sa na vás :-)

                                                          PhDr. Jarmila Uhríková

                                                                   riaditeľka školy