• Dôležitý oznam k otváraniu škôl od 1.3.2021

     • Vážení rodičia a milí žiaci,

      vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu,

      aj naďalej (dňom 1.3.2021) pokračuje celá Filmová škola  dištančným spôsobom výučby podľa rozvrhu.

      Maturanti majú otvorené všetky ateliéry školy, televízne aj rozhlasové štúdio, či strižne denne od 9,00 hod. do 15,30 hod., kde môžu vykonávať praktickú prípravu maturitných prác.

      Pracovisko je potrebné rezervovať si deň vopred prostredníctvom školského rezervačného systému https://rezervacie.filmovaskola.sk/, aby sme mohli zabezpečiť všetky epidemiologické opatrenia. (max. 5 žiakov v skupine, dezinfekcia, supervízia).

      Každý žiak, pedagogický i nepedagogický zamestnanec, ktorý sa nachádza na pôde školy, musí mať negatívny PCR alebo antigénový test, podľa nariadení MŠVVaŠ SR starý najviac 7 dní.

      O ďalších podmienkach, resp. vydaných rozhodnutiach vás budeme včas informovať.

      Myslíme na vás, na našich žiakov, vydržte, veríme, že už to nebude dlho trvať.

      Prajeme vám veľa síl, držme si navzájom palce. Ďakujeme.

                                                              

                                                                    Riaditeľka školy

     • Dôležitý oznam o možnosti návratu od 8.2.2021

     • Vážení rodičia a milí žiaci,

      rezort školstva informoval o možnosti návratu do škôl pre žiakov končiacich ročníkov. 

      Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu, po  uskutočnení prieskumu medzi maturantami, sme rozhodli o pokračovaní vyučovania dištančnou formou.

      Od 8. februára 2021 tak pokračuje celá Filmová škola  dištančným spôsobom výučby podľa rozvrhu.

      Pre maturantov však otvárame všetky ateliéry školy, televízne aj rozhlasové štúdio, či strižne od 9.2.2021 denne od 9,00 hod. do 15,30 hod.

      Pracovisko je potrebné rezervovať si deň vopred prostredníctvom školského rezervačného systému https://rezervacie.filmovaskola.sk/, aby sme mohli zabezpečiť všetky epidemiologické opatrenia. (max. 5 žiakov v skupine, dezinfekcia, supervízia).

      Každý žiak, pedagogický i nepedagogický zamestnanec, ktorý sa nachádza na pôde školy, musí mať negatívny PCR alebo antigénový test, podľa nariadení MŠVVaŠ SR starý najviac 7 dní.

      O ďalších podmienkach, resp. vydaných rozhodnutiach vás budeme včas informovať.

      Myslíme na vás, na našich žiakov, vydržte, veríme, že už to nebude dlho trvať.

      Prajeme vám veľa síl, držme si navzájom palce. Ďakujeme.

                                                      

                                                                    Riaditeľka školy

   • Kontakty

    • Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice
    • Riaditeľka školy: PhDr. Jarmila Uhríková (jarmila.uhrikova@gmail.com) Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Lívia Hirjaková (+421 907 575 980, hirjakova@gmail.com) Manažér audiovizuálnej tvorby: Mgr. Valter Uhrík (+421 905 902 826; wuhrik@gmail.com) Sekretariát: Ing. Emília Romanová (+421 55 685 77 48)
    • Petzvalova 2 040 11 Košice - Západ Slovakia
    • 35558555
    • 2021875229
    • www.filmovaskola.edupage.org www.filmovaskola.sk
    • SK47 0200 0000 0018 2824 6953
    • 100014863
    • Obvodné oddelenie Policajného zboru Košice Západ Považská 38 040 11 Košice Tel.: 0961932855 Email: ooke.zapad@minv.sk
   • Prihlásenie