• "Návrat do škôl 2021"_Dotazníkový e-prieskum

     • Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci,

      na príkaz  Ministra školstva, vedy výskumu a športu SR Vám bol prostr. EduPage vypublikovaný "Dotazníkový prieskum pre nástup žiakov na prezenčné vyučovanie". Prosíme Vás o jeho o vyplnenie.

      V prípade, že nemáte rodičovské konto, prikladáme formulár dotazníka, ktorý vyplníte a vložíte cez edupage žiaka alebo poslete na info@filmovaskola.sk

      Dotaznik_pre_SS_prieskum_navratu_do_skoly_v_januari.docx

      Za pomoc ďakujeme a želáme krásne a najmä zdravé vianočné sviatky.

     • Zmeny v termínoch školských prázdnin

     • V zmysle Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu z 11.12.2020 sa menia termíny prázdnin nasledovne:

      1. Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých stredných školách v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.
      2. Polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2021 (pondelok).
     • Dôležitý oznam! (4.12.2020)

     • Vážení rodičia a milí žiaci,

      v zmysle dnešného mimoriadneho rokovania vlády SR (4.12.2020) a vyhlásenia ministra školstva B. Gröhlinga, dôjde od pondelka a v ďalších dňoch k otváraniu niektorých škôl, ktoré sa zapojili do pilotného testovania.

      Naša škola sa do pilotného projektu nedostala, a tak naďalej pokračuje v rozbehnutom dištančnom (online) vzdelávaní podľa rozvrhu. O ďalších podmienkach, resp. vydaných rozhodnutiach vás budeme včas informovať.

      Myslíme na vás, na našich žiakov a dúfame, že všetci zostaneme zdraví. Prajeme vám veľa síl, spoločne to zvládneme.

                                                          

      PhDr. Jarmila Uhríková

      Riaditeľka školy