• MIMORIADNY OZNAM: Prijaté opatrenia v SŠ od 12.10.2020
     • MIMORIADNY OZNAM: Prijaté opatrenia v SŠ od 12.10.2020

     • Vážení rodičia a milí žiaci,

      v zmysle dnešného vyhlásenia ministra školstva o prerušení vzdelávania na SŠ prechádzame od 12.10.2020 (pondelok) až do odvolania na dištančné vzdelávanie. V priebehu pondelka a utorka pripravíme technické zabezpečenie pre online vyučovanie, ktoré začne podľa nového rozvrhu v stredu od 9 hodiny a potrvá denne do 13, 30 hodiny (počas pracovného týždňa).

      Sústredíme sa v ňom hlavne na teoretické všeobecno-vzdelávacie a odborné predmety, vrátane maturitných predmetov.

      Vyučovanie bude prebiehať tak, že žiak sa prihlási pomocou hesla do virtuálnej triedy, kde uvidí svoju vyučujúcu učiteľku. My rovnako budeme vidieť, že žiak je prihlásený. Pedagóg bude viesť klasicky hodinu, žiak sa bude môcť zapájať a bude aj hodnotený.

      Každý žiak musí mať teda počítač s kamerou a mikrofónom s pripojením na internet. Poprosíme rodičov a žiakov, ktorí takúto možnosť nemajú, aby nám to oznámili mailom na info@filmovaskola.sk

      Ďalšie informácie vám zašleme v pondelok.

      Myslíme na vás, na našich žiakov a dúfame, že všetci zostaneme zdraví. Prajeme vám veľa síl, spoločne to zvládneme.

       

                                                          Riaditeľka školy

    • Vráť mestu kyslík!
     • Vráť mestu kyslík!

     • Dnes sme motivovali mladých umelcov k pozitívnejšiemu vzťahu ku životnému prostrediu a k svojmu vlastnému zdraviu prostredníctvom akcie "Vráť mestu kyslík!"

      Žiaci sa zúčastnili prednášky s pneumológom (MUDr. Pavol Pobeha) na témy:

      • Priaznivé účinky životného prostredia na pľúca
      • Fajčenie v mladom veku
      • Čo najviac škodí pľúcam

      Samozrejme hovorili sme aj o aktuálnom COVID-e. Po prednáške žiaci pomohli a vyčistili parčík pri škole od odpadkov. Ďakujeme, že meníme svet :-)

      foto: Peter Kolačkovský (I.VOS)

    • Úspechy žiakov vo fotografickej súťaži AMFO 2020
     • Úspechy žiakov vo fotografickej súťaži AMFO 2020

     • Srdečne blahoželáme oceneným žiakom v celoštátnom postupovom kole fotografickej súťaže AMFO 2020.

      • Dávidovi Šipošovi (z III.F) za I. miesto v kategórii - autori do 21 rokov farebná fotografia (Stanica, Tunel),
      • Radovanovi Vaľušovi (z III.F) za III. miesto v kategórii - autori do 21 rokov čiernobiela fotografia (Výdych)
      • Diane Baňačkai (z II.F)za čestné uznanie v kategórii - autori do 16 rokov farebná fotografia (Imaginárny kamarát).
    • Ocenenia za prózu v celoslovenskej literárnej súťaži Rozlet
     • Ocenenia za prózu v celoslovenskej literárnej súťaži Rozlet

     • Nika Macejová z II.F dňa 22.9.2020 v priestoroch Knižnice Juraja Fándlyho na Rázusovej v Trnave, slávnostne prevzala dve krásne ocenenia za prózu v 2. ročníku celoslovenskej literárnej súťaže Rozlet 2020. Blahoželáme!

      Foto: Daniel Astrab

   • Kontakty

    • Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice
    • Riaditeľka školy: PhDr. Jarmila Uhríková (jarmila.uhrikova@gmail.com) Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Lívia Hirjaková (+421 907 575 980, hirjakova@gmail.com) Manažér audiovizuálnej tvorby: Mgr. Valter Uhrík (+421 905 902 826; wuhrik@gmail.com) Sekretariát: Ing. Emília Romanová (+421 55 685 77 48)
    • Petzvalova 2 040 11 Košice - Západ Slovakia
    • 35558555
    • 2021875229
    • www.filmovaskola.edupage.org www.filmovaskola.sk
    • SK47 0200 0000 0018 2824 6953
    • 100014863
    • Obvodné oddelenie Policajného zboru Košice Západ Považská 38 040 11 Košice Tel.: 0961932855 Email: ooke.zapad@minv.sk
   • Prihlásenie