• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2020/2021

  • Celoštátne kolo

    • Kristína Pitková

    • 3. miesto v poézii kat. 17-18 rokov
    • Celoslovenská literárna súťaž Rozlet 2021 · Celoštátne kolo · 2020/2021
    • Samuel Ščerbák

    • víťaz v kategórii Animovaný film 15-19 SOŠ
    • Súťaž v audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe Zlatá klapka 2021 · Celoštátne kolo · 2020/2021
    • Webgalavečer Zlatá klapka 2021
    • Lívia Kanócz

    • v kategórii Cena diváka - Krátky hraný film 15-19 SOŠ
    • Súťaž v audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe Zlatá klapka 2021 · Celoštátne kolo · 2020/2021
    • Webgalavečer Zlatá klapka 2021
    • Dávid Csúr

    • Nominácia v kategórii Kamera 15-19 SOŠ
    • Súťaž v audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe Zlatá klapka 2021 · Celoštátne kolo · 2020/2021
    • Webgalavečer Zlatá klapka 2021
    • Šimon Mináč

    • II. kategória
    • "100 rokov divadla očami detí" · Celoštátne kolo · 2020/2021
    • Sarah Hreščáková

    • II. kategória
    • "100 rokov divadla očami detí" · Celoštátne kolo · 2020/2021
    • Roman Severín Kováč

    • II. kategória
    • "100 rokov divadla očami detí" · Celoštátne kolo · 2020/2021
    • Zora Demková

    • 1. miesto (plagát)
    • CINEAMA 2020 · Celoštátne kolo · 2020/2021
    • Dávid Šipoš

    • I. miesto v kategórii - autori do 21 rokov farebná fotografia
    • 48. roč. celoštátna postupová súťaž amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2020 · Celoštátne kolo · 2020/2021
    • Radovan Vaľuš

    • III. miesto autori do 21 rokov čiernobiela fotografia
    • 48. roč. celoštátna postupová súťaž amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2020 · Celoštátne kolo · 2020/2021
    • Diana Baňačkai

    • Čestné uznanie autori do 16 rokov farebná fotografia
    • 48. roč. celoštátna postupová súťaž amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2020 · Celoštátne kolo · 2020/2021
    • Nikola Macejová

    • 1. miesto v próze
    • 2. ročník literárnej súťaže Rozlet 2020 · Celoštátne kolo · 2020/2021
  • Krajské kolo

    • Dorota Molčanová

    • 1. miesto (Farebná fotografia)
    • AMFO 2021 · Krajské kolo · 2020/2021
    • Dorota Molčanová

    • 1. miesto (cykly a sériály)
    • AMFO 2021 · Krajské kolo · 2020/2021
    • Adam Bielik

    • 2. miesto (Farebná fotografia)
    • AMFO 2021 · Krajské kolo · 2020/2021
    • Diana Baňačkai

    • 3. miesto (cykly a sériály)
    • AMFO 2021 · Krajské kolo · 2020/2021
    • Diana Baňačkai

    • Čestné uznanie (Farebná fotografia)
    • AMFO 2021 · Krajské kolo · 2020/2021
    • Marián Kvak

    • Čestné uznanie (Farebná fotografia)
    • AMFO 2021 · Krajské kolo · 2020/2021
    • Sarah Hreščáková

    • Čestné uznanie (cykly a sériály)
    • AMFO 2021 · Krajské kolo · 2020/2021
  • 2019/2020

  • Celoštátne kolo

    • Dávid Šipoš

    • 1. miesto - autori do 16 rokov farebná fotografia
    • AMFO 2019 · Celoštátne kolo · 2019/2020
  • Kontakty

   • Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice
   • Riaditeľka školy: PhDr. Jarmila Uhríková (jarmila.uhrikova@gmail.com) Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Lívia Hirjaková (+421 907 575 980, hirjakova@gmail.com) Manažér audiovizuálnej tvorby: Mgr. Valter Uhrík (+421 905 902 826; wuhrik@gmail.com) Sekretariát: Ing. Emília Romanová (+421 55 685 77 48)
   • Petzvalova 2 040 11 Košice - Západ Slovakia
   • 35558555
   • 2021875229
   • www.filmovaskola.edupage.org www.filmovaskola.sk
   • SK47 0200 0000 0018 2824 6953
   • 100014863
   • Obvodné oddelenie Policajného zboru Košice Západ Považská 38 040 11 Košice Tel.: 0961932855 Email: ooke.zapad@minv.sk
  • Prihlásenie