• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2022/2023

  • Celoštátne kolo

    • Adam Bielik

    • 1. miesto
    • AMFO 2022 - 50 . ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby · Celoštátne kolo · 2022/2023
  • Okresné kolo

    • Emma Kleopatra Hatoková

    • 1. miesto
    • Olympiáda v anglickom jazyku · Okresné kolo · 2022/2023
    • Michal Zubko

    • 2. miesto
    • Olympiáda v anglickom jazyku · Okresné kolo · 2022/2023
  • Školské kolo

    • Michal Zubko

    • 1. miesto / kategória 2A
    • Olympiáda v anglickom jazyku · Školské kolo · 2022/2023
    • Emma Kleopatra Hatoková

    • 1. miesto / kategória 2B
    • Olympiáda v anglickom jazyku · Školské kolo · 2022/2023
  • 2021/2022

  • Medzinárodné kolo

    • Marek Tomajka

    • 1. miesto
    • Medzinárodný filmový festival v Košiciach · Medzinárodné kolo · 2021/2022
    • Matúš Szalontay

    • 2. miesto
    • Medzinárodný filmový festival v Košiciach · Medzinárodné kolo · 2021/2022
    • Adam Bielik

    • 3. miesto
    • Medzinárodný filmový festival v Košiciach · Medzinárodné kolo · 2021/2022
  • Celoštátne kolo

    • Samuel Ščerbák

    • 3. miesto
    • 6. ročník umeleckej súťaže: Máš umelecké črevo? 2022 · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Roland Korečko

    • 3. miesto
    • 6. ročník umeleckej súťaže: Máš umelecké črevo? 2022 · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Dorota Molčanová

    • 3. miesto
    • 6. ročník umeleckej súťaže: Máš umelecké črevo? 2022 · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Sarah Hreščáková

    • 3. miesto
    • 6. ročník umeleckej súťaže: Máš umelecké črevo? 2022 · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Dávid Poľák

    • 3. miesto
    • 6. ročník umeleckej súťaže: Máš umelecké črevo? 2022 · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Šimon Mináč

    • 2. miesto
    • Ľudia mimo šablóny · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Timotej Škrepták

    • ocenený
    • Ľudia mimo šablóny · Celoštátne kolo · 2021/2022
  • Krajské kolo

    • Gabriela Medeová

    • 2. miesto
    • Olympiáda v anglickom jazyku · Krajské kolo · 2021/2022
  • Okresné kolo

    • Gabriela Medeová

    • 1. miesto v kategórii 2A
    • Olympiáda v anglickom jazyku · Okresné kolo · 2021/2022
    • Klára Norma Hudecová

    • 2. miesto v kategórii 2B
    • Olympiáda v anglickom jazyku · Okresné kolo · 2021/2022
  • 2020/2021

  • Celoštátne kolo

    • Nikola Macejová

    • 1. miesto kat. 17-18 rokov próza (online hlas.)
    • Celoslovenská literárna súťaž Rozlet 2021 · Celoštátne kolo · 2020/2021
    • Nina Vicová

    • 2.miesto kat. 15-16 rokov próza (online hlas.)
    • Celoslovenská literárna súťaž Rozlet 2021 · Celoštátne kolo · 2020/2021
  • Kontakty

   • Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice
   • Riaditeľka školy: PhDr. Jarmila Uhríková (jarmila.uhrikova@gmail.com) Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Lívia Hirjaková (+421 907 575 980, hirjakova@gmail.com) Manažér audiovizuálnej tvorby: Mgr. Valter Uhrík (+421 905 902 826; wuhrik@gmail.com) Sekretariát: Ing. Emília Romanová (+421 55 685 77 48)
   • Petzvalova 2 040 11 Košice - Západ Slovakia
   • 35558555
   • 2021875229
   • www.filmovaskola.edupage.org www.filmovaskola.sk
   • SK47 0200 0000 0018 2824 6953
   • 100014863
   • Obvodné oddelenie Policajného zboru Košice Západ Považská 38 040 11 Košice Tel.: 0961932855 Email: ooke.zapad@minv.sk
  • Prihlásenie