• NOFINY

   NFN alebo NOFINY je internetový školský časopis, ktorý vznikol na SSUŠ Filmovej v Košiciach, v hlavách študentov masmediálnej tvorby. Tento časopis je naše dieťa, ktoré neustále rastie a nepozoruje len dianie na škole, ale aj v Košiciach.
   • Vieš použiť nový školský defibrilátor?
    • Vieš použiť nový školský defibrilátor?

    • 07.09.2022 14:27
    • Keďže žijeme v 21. storočí, zložité problémy sa pomocou nových prístrojov riešia jednoduchšie, ako voľakedy. Kedysi neriešiteľne situácie dnes vďaka novým technológiám môžeme hravo zvládnuť. Jedným z takýchto prístrojov je defibrilátor.
    • Aký je jeho význam?

     Defibrilátor slúži k zvýšeniu šance na prežitie tým, že sa pacientovi pomocou defibrilačných elektród  do tela vpustia elektrické výboje, ktoré obnovia činnosť srdca.  Ak sa ocitnete v situácii, keď niekomu budete musieť zachrániť život, pretože mu zlyhalo srdce, nedýcha a neviete mu nahmatať pulz, vtedy na scénu prichádza defibrilátor. Samozrejme, privolanie rýchlej zdravotnej služby je na prvom mieste, no jej príchod trvá niekoľko minút, ktoré v takýchto prípadoch trvajú, zdá sa, hodiny. Tieto minúty čakania stoja pacienta neraz aj život.

     Nie je sa čoho báť

     Defibrilátor je prístroj, s ktorým nemožno ublížiť. A to ani v prípade, ak má pacient na srdci strojček. Preto sa netreba báť použiť prístroj AED (automatický externý defibrilátor), ktorý sa nachádza u nás na vstupnej chodbe. AED je určený aj pre laikov. Prístroj totižto sám inštruuje osobu, ktorá ním manipuluje.

      

     Návod na použitie

     K osobe, ktorá potrebuje pomoc, opatrne pristúpime a oslovíme ju, aby sme zistili, či  je pri vedomí. Ak nie je, okamžite privoláme pomoc na linke 112 alebo 155. Výhodné je volať 155, pretože prípadné volanie na linku 112 stojí ďalšie cenné sekundy, ktoré uviaznu pri prepájaní na linku 155. Pri spojení s operátorom ho oboznámime so situáciou. Uvedieme adresu a meno. Následne pacientovi uvoľníme dýchacie cesty, skontrolujeme, či nemá zapadnutý jazyk. Ak áno, tak mu ho opatrne vyberieme, skontrolujeme dýchanie a postihnutú osobu uvedieme do stabilizovanej polohy. V oživovaní osoby pokračujeme tridsiatimi stlačeniami hrudníka a dvomi vdychmi – opakujeme niekoľkokrát. Následne na pacienta, respektíve na pacientovu obnaženú hruď pripevníme defibrilačné elektródy. Prístroj automaticky vyhodnotí stav pacienta a v prípade zváženia do srdca vpustí elektrické výboje, ktoré ak nie je neskoro, obnovia činnosť srdca a uvedú ho do správneho rytmu. Všetky pokyny ohľadom manipulácie s AED vám prístroj bude avizovať vďaka hlasovým povelom.
     Po uskutočnení všetkých krokov čakáme na príchod rýchlej záchrannej služby, ktorá pacienta prevezme do lekárskej opatery.
     Po podaní prvej pomoci a vynaloženiu všetkých našich síl k tomu, aby sme dotyčnej osobe pomohli, budeme mať dobrý pocit z toho, že sme urobili všetko, čo bolo treba urobiť.

     Autor: Ivan Koribanič

      

    • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice
   • Riaditeľka školy: PhDr. Jarmila Uhríková (jarmila.uhrikova@gmail.com) Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Lívia Hirjaková (+421 907 575 980, hirjakova@gmail.com) Manažér audiovizuálnej tvorby: Mgr. Valter Uhrík (+421 905 902 826; wuhrik@gmail.com) Sekretariát: Ing. Emília Romanová (+421 55 685 77 48)
   • Petzvalova 2 040 11 Košice - Západ Slovakia
   • 35558555
   • 2021875229
   • www.filmovaskola.edupage.org www.filmovaskola.sk
   • SK47 0200 0000 0018 2824 6953
   • 100014863
   • Obvodné oddelenie Policajného zboru Košice Západ Považská 38 040 11 Košice Tel.: 0961932855 Email: ooke.zapad@minv.sk
  • Prihlásenie