• 35 vysokých škôl, 116 fakúlt, 4434 študijných programov na jednom mieste.

     https://www.portalvs.sk/sk/

     Výstavy

     Výstava Kam na vysokú - RoadShow je modernou prezentačnou výstavou pomaturitného a celoživotného vzdelávania pre žiakov stredných škôl a ich rodičov, ktorí majú možnosť zistiť si informácie potrebné pri správnom výbere vysokej školy na jednom mieste. Vysoké školy sa prezentujú viacerými interaktívnymi prostriedkami a informujú študentov o možnostiach štúdia na ich školách a uplatnenia v praxi. Medzi vystavovateľov patria slovenské a zahraničné vysoké školy a vzdelávacie inštitúcie. 

     Výstava putuje po 7 mestách Slovenska v týždňových intervaloch. Roadsow v krajských mestách sa začína v Košiciach (19.10.). Potom nasleduje Trnava (01.02.), Trenčín (02.02.) a Žilina (03.02.). Ďalší týždeň podujatie pokračuje v Banskej Bystrici (08.02.), Poprade (09.02.) a ukončí sa v Prešove (10.02.).

     https://www.narodnekariernecentrum.sk/vystavy

  • Kontakty

   • Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice
   • Riaditeľka školy: PhDr. Jarmila Uhríková (jarmila.uhrikova@gmail.com) Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Lívia Hirjaková (+421 907 575 980, hirjakova@gmail.com) Manažér audiovizuálnej tvorby: Mgr. Valter Uhrík (+421 905 902 826; wuhrik@gmail.com) Sekretariát: Ing. Emília Romanová (+421 55 685 77 48)
   • Petzvalova 2 040 11 Košice - Západ Slovakia
   • 35558555
   • 2021875229
   • www.filmovaskola.edupage.org www.filmovaskola.sk
   • SK47 0200 0000 0018 2824 6953
   • 100014863
   • Obvodné oddelenie Policajného zboru Košice Západ Považská 38 040 11 Košice Tel.: 0961932855 Email: ooke.zapad@minv.sk
  • Prihlásenie