Novinky Rozvrh Suplovanie MATURANTOM Pre uchádzačov Kam po strednej (VŠ, trh práce) Kontakt Občianske združenie - 2% Ochrana osobných údajov

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra všetky za rok 2017 faktúry uvedené v tabulke s DPH v tabuľke v tabuľke Súkromná stredná umelecká škola filmová, Petzvalova 2, Košice PhDr. Jarmila Uhríková riaditeľka
Faktúra 01.10.2011 - 31.12.2011 Kniha záväzkov po partneroch s DPH 31.12.2011
Zmluva 2/2013/ZoD/OPV-2 Zmluva o vytvorení a používaní diela - tvorba prakt. cvičení a zadaní audiov. a med. predm. 3 960,00 s DPH 30.09.2013 Mgr. Valter Uhrík Súkromná stredná umelecká škola filmová
Zmluva 1/2013/ZoD/OPV-2 Zmluva o vytvorení a používaní diela - odb. učebné texty prakt. audiov. a mediálnych predmetov 3 960,00 s DPH 31.08.2013 PhDr. Jarmila Uhríková Súkromná stredná umelecká škola filmová
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 004/2013/VO/OPV-2 dodanie "Spotrebného tovaru a školiacich potrieb" 8 020.00 s DPH 14.11.2013 16.12.2013 30.04.2014 Súkromná stredná umelecká škola filmová, Petzvalova 2, Košice
Zmluva 003/2014/Z/OPV-2 dodanie "Spotrebného tovaru a školiacich potrieb" 8 035.00 s DPH 12.02.2014 PaMaD s.r.o. Súkromná stredná umelecká škola filmová, Petzvalova 2, Košice
Zmluva 002/2014/Z/OPV-2 Dodanie IKT a CD/DVD 14 880.31 s DPH 13.01.2014 Datacomp s.r.o. Súkromná stredná umelecká škola filmová
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 002/2013/VO/OPV-2 „Dodávka IKT a CD/DVD“ 14 905.64 s DPH 12.11.2013 13.12.2013 31.03.2014 Súkromná stredná umelecká škola filmová, Petzvalova 2, Košice
Zmluva 002/2013/Z/OPV-2 dodanie/zabezpečenie „Publicity a tlače publikácií“ 7 622.00 s DPH 19.12.2013 BEKI Design, s.r.o. Súkromná stredná umelecká škola filmová
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 003/2013/VO/OPV-2 dodanie/zabezpečenie „Publicity a tlače publikácií“ 7 613.00 s DPH 11.11.2013 do 12.12.2013, do 12.00 hod. do ukončenia projektu, bližšie uvedené vo výzve Súkromná stredná umelecká škola filmová, Petzvalova 2, Košice
Zmluva 001/2014/Z/OPV-2 dodanie technológií Pomôcok - Didaktická technika 56 182.50 s DPH 11.02.2014 CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. Súkromná stredná umelecká škola filmová
Faktúra 01.07.2011 - 30.09.2011 Kniha záväzkov po partneroch s DPH 30.09.2011
Faktúra 01.10.2011 - 31.12.2011 Kniha záväzkov po partneroch s DPH 31.12.2011
Faktúra 01.10.2011 - 31.12.2011 Kniha záväzkov po partneroch s DPH 31.12.2011
Zmluva Dodatok k zmluve o vytvorení a použ. diela č. 1/2013/ZoD/OPV-2 Zmluva o vytvorení a používaní diela - odb. učebné texty prakt. audiov. a mediálnych predmetov 3 960,00 s DPH 22.05.2014 PhDr. Jarmila Uhríková Súkromná stredná umelecká škola filmová
Faktúra 01.07.2011 - 30.09.2011 Kniha záväzkov po partneroch s DPH 30.09.2011
Faktúra 01.07.2011 - 30.09.2011 Kniha záväzkov po partneroch s DPH 30.09.2011
Faktúra 01.07.2011 - 30.09.2011 Kniha záväzkov po partneroch s DPH 30.09.2011
Zmluva 001/2013/OPV VO, finančný manažér, manažér monitoringu 10 320.00 s DPH 11.01.2013 EuroDotácie,a.s., SSUŠ filmová
Zmluva 001/2013/OPV VO, finančný manažér, manažér monitoringu 10 320.00 s DPH 11.01.2013 EuroDotácie,a.s., SSUŠ filmová
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/191