Novinky Rozvrh Suplovanie MATURANTOM Pre uchádzačov Kam po strednej (VŠ, trh práce) Kontakt Občianske združenie - 2% Ochrana osobných údajov

Kalendár školy

V ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2010/2011

 

01. 09. 2010   

·        začiatok 1. polroka školského roka

01. 09. 2010

·        začiatok realizácie projektu „Mediálna gramotnosť vo výchovno-vzdelávacom procese a v školskej internetovej komunikácii“ (OPV-2009/1.1/05-SORO)

01.09.2010

·        začiatok realizácie projektu LDV-partnerstvá  „European Culture and Media Mix“

02. 09. - 03. 09. 2010             

·        riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov

06. 09. 2010

·        slávnostné otvorenie školského roka

·        zasadnutie predmetových komisií

september

·        pobyt 6-tich študentov vo Fínsku v rámci mobilít LDV

do 30. 09. 2010

·        odovzdanie prihlášok na MS 2010 – maturitná trieda

október

·        workshop štyroch študentov vo Francúzsku (Marseille)

30.10.2010

·        ukončenie mobilitného projektu ArteCult III SK/09/LDV/IVT /01 – 93210636 (uskutočnené mobility: 21 študentov – Česko, Fínsko, Maďarsko, Veľká Británia)

29. 10. – 02. 11. 2010

·        jesenné prázdniny

03. 11. 2010

·        začiatok vyučovania po prázdninách

november 2010

·        Medzinárodný festival filmov o trvalo udržateľnom rozvoji - Ekotopfilm - 4-dňová prehliadka víťazných filmov

do 30. 11. 2010

·        odovzdanie práce a písomnej obhajoby maturitnej práce na praktickú časť odbornej zložky MS 2010 - 4. F

09. 11. 2010

·        štvrťročná hodnotiaca porada

·        zasadnutie predmetových komisií

11. 11. 2010

·        plenárne zasadnutie rodičov a triedne aktívy

12. 11. 2010

·        International film festival Bratislava v Košiciach

06. 12.2010

·        mikulášska nádielka

11. 12. 2010

·        stužková slávnosť 4. F

17. – 22. 12. 2010

·        riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov

23. 12. 2009 – 07. 01. 2011

·        vianočné prázdniny

10. 01. 2011

·        začiatok vyučovania po prázdninách

10. 01. – 14. 01. 2010

·        klauzúrne práce za 1. polrok školského roka

do 01. 02. 2011

·        zverejnenie kritérií prijímacích pohovorov pre školský rok 2010/2011

január 2011

·        polročná klasifikačná porada

·        zasadnutie predmetových komisií

29. 01. 2011

·        koniec vyučovania v 1. polroku školského roka

31. 01. 2011

·        polročné prázdniny

01. 02. 2011

·        začiatok 2. polroka školského roka

február 2011

·        triedne aktívy rodičovského združenia (2 % Filmová škola,

o. z.), individuálne konzultácie rodičov s vyučujúcimi   

   jednotlivých predmetov

28. 02. – 04. 03. 2011

·        jarné prázdniny

07. 03. 2011

·        začiatok vyučovania po jarných prázdninách

15. marec 2011         

·        PFEČ + PFIČ MS SJL

16. marec 2011

·        PFEČ + PFIČ MS ANJ a NEJ

17. marec 2011

·        PFEČ + PFIČ MS MAT

25. 03. -29. 03. 2011

·        predbežný termín prijímacích skúšok na šk. rok 2011/2012 - obrazová a zvuková tvorba, masmediálna tvorba

apríl

·        príchod 30 študentov a pedagógov z Nórska a Holandska v rámci projektu LDV-partnerstvá  „European Culture and Media Mix“ – týždenný workshop

21. 04. – 26. 04. 2011

·        veľkonočné prázdniny

27. 04. 2011

·        začiatok vyučovania po veľkonočných prázdninách

do 30. 04. 2011

·        študenti 2. a 3. ročníka odovzdajú prihlášky na voliteľné predmety v školskom roku 2010/2011

apríl 2011

·        hodnotiaca porada za III. štvrťrok

·        zasadnutie predmetových komisií

apríl 2011

·        veľkonočný futbalový turnaj o pohár riaditeľky školy

17. 05. 2011

·        klasifikačná porada maturitnej triedy

jún 2011

·        účelové cvičenia tried

13. 05. 2011

·        rozlúčka so štvrtákmi

16. 05. – 20. 05. 2011

·        akademický týždeň pre maturitnú triedu

23. 05. - 27. 05. 2011

·        praktická časť odbornej zložky MS 2010 a ústna forma internej časti maturitnej skúšky

14. 06. - 18. 06. 2011

·        klauzúrne práce za 2. polrok školského roka

máj/jún

·        účelové cvičenia tried

·        kurz na ochranu človeka a prírody 3.F

22. 06. 2011

·        koncoročná klasifikačná porada

·        zasadnutie predmetových komisií

21. - 25. 06. 2011

·        predbežný termín prijímacích skúšok (1. termín) na pomaturitné štúdium na šk. rok 2010/2011

23. - 30. 06. 2011

·        krajinársky kurz 1. ročník - obrazová a zvuková tvorba, fotografický dizajn, masmediálna tvorba

·        súvislá odborná prax - 2. a 3. ročník obrazová a zvuková tvorba, 1. a 2. PMŠ

30. 06. 2011

·        koniec vyučovania v 2. polroku školského roka

30. 06. 2011

·        slávnostné ukončenie školského roka 2010/2011

01. 07. – 02. 09. 2011

·        letné prázdniny

22. - 26. 08. 2011

·        predbežný termín prijímacích skúšok (2. termín) na pomaturitné štúdium na šk. rok 2011/2012

Štátne sviatky, dni pracovného voľna

1. január

Deň vzniku Slovenskej republiky

5. júl

Sviatok svätého Cyrila a Metoda

29. august

Výročie Slovenského národného povstania

1. september

Deň ústavy Slovenskej republiky

17. november

Deň boja za slobodu a demokraciu (streda)

22. apríl

Veľký piatok

25. apríl

Veľkonočný pondelok

6. január

Zjavenie Pána (Traja králi a vianočný sviatok pravoslávnych kresťanov)

1. máj

Sviatok práce

8. máj

Deň víťazstva nad fašizmom

15. september

Sedembolestná Panna Mária (streda)

1. november

Sviatok všetkých svätých

24. december

Štedrý deň

25. december

Prvý sviatok vianočný

26. december

Druhý sviatok vianočný