Novinky Rozvrh Suplovanie MATURANTOM Pre uchádzačov Kam po strednej (VŠ, trh práce) Kontakt Občianske združenie - 2% Ochrana osobných údajov

Filmová škola je občianske združenie rodičov a priateľov Súkromnej strednej umeleckej školy filmovej, ale aj všetkých milovníkov filmu. Združenie sa snaží podporovať študentov predovšetkým nákupom videotechniky potrebnej na nakrúcanie. Ak patríte k priaznivcom mladej filmárskej generácie, môžete nám pomôcť tým, že nám poukážete 2% zo svojich daní.

Ďakujeme.

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Obchodné meno (Názov): Filmová škola

Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Šarišská 13, 040 01 Košice - Vyšné Opátske

IČO: 35567899
IBAN (č. účtu): SK2211000000002627065464
Tatra banka, a.s., pobočka Štúrova 28, 040 01 Košice
Doklad o registrácii: VVS/1-900/90-26139 zo dňa 20.5.2005

 

Na stránke www.rozhodni.sk (http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/) nájdete postup krokov na poukázanie 2% z dane pre právnické osoby, postup krokov na poukázanie 2% z dane pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie, ako aj postup krokov na poukázanie 2% z dane pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% alebo 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… ) – novinka od roku 2016!

 

Obe tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska ALEBO k NÁM DO ŠKOLY.

 Tlačivá, v závislosti od toho, kto poukazuje:

 

  • FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:

a) Danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-FO-A__2018.pdf
b) Danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-FO-B__2018.pdf

POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít v roku 2018 - vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb):

a) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (vysielajúca organizácia) alebo

b) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (príjemca)

 

PRÁVNICKÁ OSOBA:

Danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-PO__2018.pdf