• Termíny

    • EČ a PFIČ MS

     Dátum a deň

     Predmet

     12. marec 2024 (utorok)

     Slovenský jazyk a literatúra

     13. marec 2024 (streda)

     Anglický jazyk, úroveň B1/B2

      

     Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 9. – 12. 4. 2024

     Opravný termín EČ a PFIČ MS určí MŠVVaŠ SR je 3. – 6. 9. 2024.

      

     Termíny ÚFIČ a PČOZ MS - určia jednotlivým stredným školám vo svojej pôsobnosti príslušné OŠ OÚ v čase od 20. mája 2024 do 7. júna 2024.

     Dátum a deň

     Predmet

      

     Slovenský jazyk a literatúra

     Anglický jazyk B1/B2

     Praktická časť odbornej zložky

     Teoretická časť odbornej zložky

      

     Akademický týždeň:  

  • Kontakty

   • Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice
   • Riaditeľka školy: PhDr. Jarmila Uhríková (jarmila.uhrikova@gmail.com) Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Lívia Hirjaková (+421 907 575 980, hirjakova@gmail.com) Manažér audiovizuálnej tvorby: Mgr. Valter Uhrík (+421 905 902 826; wuhrik@gmail.com) Sekretariát: Ing. Emília Romanová (+421 55 685 77 48)
   • Petzvalova 2 040 11 Košice - Západ Slovakia
   • 35558555
   • 2021875229
   • www.filmovaskola.edupage.org www.filmovaskola.sk
   • SK47 0200 0000 0018 2824 6953
   • 100014863
   • Obvodné oddelenie Policajného zboru Košice Západ Považská 38 040 11 Košice Tel.: 0961932855 Email: ooke.zapad@minv.sk
  • Prihlásenie