• ITIC - preukaz učiteľa

    • OBNOVENIE PLATNOSTI ITIC na rok 2023

     Pokiaľ máte preukaz vydaný na škole, už dnes si môžete obnoviť platnosť svojho preukazu ITIC na rok 2023. Preukaz Vám bude rovnako platiť do 31.12.2023 – bez ohľadu na to, či si ho obnovíte teraz alebo o 3 mesiace.

     Známku na obnovenie platnosti si môžete zakúpiť cez náš e-shop

      

     Pre koho je preukaz ITIC určený? 

     Držiteľom preukazu ITIC môže byť pracovník vykonávajúci priamu alebo nepriamu pedagogickú, teda výchovno-vzdelávaciu činnosť, a to:

     • pedagogický pracovník (učiteľ, majster odbornej výchovy, vychovávateľ, korepetítor, školský tréner, pedagogický asistent, zahraničný lektor, školský špeciálny pedagóg, učiteľ profesijného rozvoja, vedúci pedagogický zamestnanec)

     alebo

     • odborný pracovník (vysokoškolský učiteľ, výskumný pracovník, umelecký pracovník, špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg),

     pričom musia byť splnené nasledovné podmienky:

     a) pracovník je v celkovom pracovnom pomere na škole alebo v školskom zariadení s úväzkom min. 18 hodín týždenne (kombinácia úväzku na viacerých školách či školských zariadeniach je prípustná), alebo

     b) pracovník je na dôchodku alebo invalidnom dôchodku s pracovným úväzkom v rozsahu minimálne 1 hodina týždenne, alebo

     c) pracovník je na materskej dovolenke, resp. rodičovskej dovolenke, pričom pred odchodom na materskú/rodičovskú dovolenku spĺňal podmienky na vystavenie preukazu ITIC uvedené v bode a).

     Zároveň, pedagogický alebo odborný pracovník definovaný vyššie vykonávať činnosť v niektorom zo zariadení vedených v registri škôl a školských zariadení alebo registri VŠ a ich zamestnancov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

      

     Kde sa dá stredoškolský čipový preukaz ITIC vybaviť? 

     Preukaz sa vydáva na stredných školách. Informácie o týchto stredných školách,nájdete TU

      

     Aké výhody vám ITIC poskytuje?

     • Vyše 220 zliav na cca 1400 miestach po celom Slovensku + zľavy vo viac ako 500 eshopoch

     • Zľava na výhodný paušál Go Yoxo od Orangeu, zľavy na nákup oblečenia, zľavy na návštevu pamiatok, múzeí a galérií, zľavy v kinách, zľava na skipasy, cestovné poistenie a desiatky ďalších.

     Úplný zoznam zliav a výhod podľa kategórií nájdete TU. 

     • Obsahuje neobmedzené dáta pre siete a čety, neobmedzené volania SMS a MMS, 5 GB dát k tomu navyše a Yoxo Market (obchod s dátami – predáte, čo neminiete). Bezkonkurenčná cena 15 eur bez viazanosti.

     Viac info nájdete TU.

     • Preukaz ITIC je medzinárodný, preto s ním máte nárok na zľavy v rôznych krajinách, napr. v Čechách, Maďarsku, Litve, Nórsku, Srbsku, Taliansku a vmnohých ďalších. ITIC sa najčastejšie využíva na zľavy v ubytovaní, návštevy pamiatok, múzeí, galérií, jedlo a pod.

     Databázu zliav v zahraničí nájdete TU. 

     • Preukaz ITIC oficiálne potvrdzuje váš štatút učiteľa, a to po celom svete. Môžete sa ním kdekoľvek preukázať.

     • Cestovné poistenie istotka! Cestovné poistenie istotka! od Union Poisťovne je poistením, za ktoré zaplatíte len raz, no platí celý rok! Stojí len 13,50 eur.

     Viac info nájdete TU.

     • Prístupová čipová karta/ karta na stravu

     • V prípade, že máte preukaz s čipom, je možné ho využívať aj na evidenicu dochádzky alebo umožňovanie prístupu do budov a priestorov školy. Podmienkou je, že škola má zakúpený dochádzkový alebo prístupový systém, v rámci ktorého je možné použiť čipové preukazy.

  • Kontakty

   • Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice
   • Riaditeľka školy: PhDr. Jarmila Uhríková (jarmila.uhrikova@gmail.com) Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Lívia Hirjaková (+421 907 575 980, hirjakova@gmail.com) Manažér audiovizuálnej tvorby: Mgr. Valter Uhrík (+421 905 902 826; wuhrik@gmail.com) Sekretariát: Ing. Emília Romanová (+421 55 685 77 48)
   • Petzvalova 2 040 11 Košice - Západ Slovakia
   • 35558555
   • 2021875229
   • www.filmovaskola.edupage.org www.filmovaskola.sk
   • SK47 0200 0000 0018 2824 6953
   • 100014863
   • Obvodné oddelenie Policajného zboru Košice Západ Považská 38 040 11 Košice Tel.: 0961932855 Email: ooke.zapad@minv.sk
  • Prihlásenie