• POZVÁNKY

    • TRIEDNE AKTÍVY RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA 

     Vážení rodičia,

     vedenie Súkromnej školy umeleckého priemyslu filmová Vás pozýva na triedne aktívy (rodičovské združenie), ktoré sa uskutoční dňa 13. októbra 2022 (štvrtok) o 16:00 hod. v učebniach s triednymi učiteľmi. Obsahom rodičovského združenia bude zhodnotenie dochádzky, prospechu a správania žiakov, COVID-ové opatrenia, diskusia.


     Tešíme sa na Vašu účasť.

                                                                  Vedenie školy

      

  • Kontakty

   • Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice
   • Riaditeľka školy: PhDr. Jarmila Uhríková (jarmila.uhrikova@gmail.com) Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Lívia Hirjaková (+421 907 575 980, hirjakova@gmail.com) Manažér audiovizuálnej tvorby: Mgr. Valter Uhrík (+421 905 902 826; wuhrik@gmail.com) Sekretariát: Ing. Emília Romanová (+421 55 685 77 48)
   • Petzvalova 2 040 11 Košice - Západ Slovakia
   • 35558555
   • 2021875229
   • www.filmovaskola.edupage.org www.filmovaskola.sk
   • SK47 0200 0000 0018 2824 6953
   • 100014863
   • Obvodné oddelenie Policajného zboru Košice Západ Považská 38 040 11 Košice Tel.: 0961932855 Email: ooke.zapad@minv.sk
  • Prihlásenie