Novinky Rozvrh Suplovanie MATURANTOM Pre uchádzačov Kam po strednej (VŠ, trh práce) Kontakt Občianske združenie - 2% Ochrana osobných údajov

THX lab


Vedúci: MgA.Jaroslav Kerner
Termín: Pondelok / 18:00 - 20:00 hod. /

© aScAgenda 2020.0.1185 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.09.2019