• Dnes je
  Sobota 19. 6. 2021
  • jún 2021
    • 21
    • Po
    • Obhajoby klauzúr
     I.F
    • 21. 6.
    • Školská udalosť
    • 14
    • Po
    • Súvislá umelecká prax a práca na ročníkovom projekte (klauzúra s obhajobou) v zmysle harmonogramu
     II.F, III.F, I.VOS
    • 14.-25. 6.
    • Školská udalosť
    • 11
    • Pi
    • Pobyt v prírode ( túra, smer Areál Čičky, Košice), zraz o 9.00 hod. pred školou)
     I.VOS
    • 11. 6.
    • Školská udalosť
    • 11
    • Pi
    • Účelové cvičenie II. (pobyt v prírode, túra, smer Areál Čičky, Košice), zraz o 9.00 hod. pred školou)
     I.F
    • 11. 6.
    • Školská udalosť
    • 11
    • Pi
    • Kurz na ochranu života a zdravia (pobyt v prírode, túra, smer Areál Čičky, Košice), zraz o 9.00 hod. pred školou)
     III.F
    • 11. 6.
    • Školská udalosť
    • 11
    • Pi
    • Účelové cvičenie IV. (pobyt v prírode, túra, smer Areál Čičky, Košice), zraz o 9.00 hod. pred školou)
     II.F
    • 11. 6.
    • Školská udalosť
    • 09
    • St
    • Vyhodnotenie MobilFestu 2020/2021
     II.F
    • 9. 6.
     4.-6.
    • Kultúrne podujatie
    • 09
    • St
    • Vyhodnotenie MobilFestu 2020/2021
     I.F
    • 9. 6.
     4.-6.
    • Kultúrne podujatie
  • Kontakty

   • Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice
   • info@filmovaskola.sk
   • Riaditeľka školy: PhDr. Jarmila Uhríková (+421 905 819 348, jarmila.uhrikova@gmail.com) Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Lívia Hirjaková (+421 907 575 980, hirjakova@gmail.com) Zástupca pre umeleckú prax: Mgr. Valter Uhrík (+421 905 902 826; wuhrik@gmail.com) Sekretariát: Ing. Emília Romanová (+421 55 685 77 48), info@filmovaskola.sk Zborovňa - učitelia (+421 918 729 262)
   • Petzvalova 2, 040 11 Košice - Západ
   • 35558555
   • 2021875229
   • www.filmovaskola.sk www.filmovaskola.edupage.org
   • SK47 0200 0000 0018 2824 6953
  • Prihlásenie