• DOD

  • Dňom otvorených dverí je na Súkromnej strednej umeleckej škole filmovej každý deň.

   Stačí si vopred telefonicky alebo mailom dohodnúť termín stretnutia a my vám radi ukážeme priestory našej školy, odborné učebne, ateliéry, prípadne premietneme videoukážky z tvorby našich študentov a ochotne odpovieme na akékoľvek otázky.

    

   Teda ak vás láka svet médií, neváhajte a kontaktujte nás, radi sa vám budeme venovať.

  • Kontakty

    • Adresa
    • Petzvalova 2, 040 11 Košice - Západ
    • Riaditeľka školy:
    • PhDr. Jarmila Uhríková (+421 905 819 348, jarmila.uhrikova@gmail.com)
    • Zástupkyňa riaditeľky:
    • Ing. Lívia Hirjaková (+421 907 575 980, hirjakova@gmail.com)
    • Zástupca pre umeleckú prax:
    • Mgr. Valter Uhrík (+421 905 902 826; wuhrik@gmail.com)
    • Sekretariát:
    • +421 55 685 77 48, info@filmovaskola.sk
  • Kontakty

   • Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice
   • Riaditeľka školy: PhDr. Jarmila Uhríková (jarmila.uhrikova@gmail.com) Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Lívia Hirjaková (+421 907 575 980, hirjakova@gmail.com) Manažér audiovizuálnej tvorby: Mgr. Valter Uhrík (+421 905 902 826; wuhrik@gmail.com) Sekretariát: Ing. Emília Romanová (+421 55 685 77 48)
   • Petzvalova 2 040 11 Košice - Západ Slovakia
   • 35558555
   • 2021875229
   • www.filmovaskola.edupage.org www.filmovaskola.sk
   • SK47 0200 0000 0018 2824 6953
   • 100014863
   • Obvodné oddelenie Policajného zboru Košice Západ Považská 38 040 11 Košice Tel.: 0961932855 Email: ooke.zapad@minv.sk
  • Prihlásenie