Novinky Rozvrh Suplovanie MATURANTOM Pre uchádzačov Kam po strednej (VŠ, trh práce) Kontakt Občianske združenie - 2% Ochrana osobných údajov

Deň otvorených dverí

DOD

Dňom otvorených dverí je na Súkromnej strednej umeleckej škole filmovej každý deň. Stačí si vopred telefonicky alebo mailom dohodnúť termín stretnutia a my vám radi ukážeme priestory našej školy, odborné učebne, ateliéry, prípadne premietneme videoukážky z tvorby našich študentov a ochotne odpovieme na akékoľvek otázky.

 

Teda ak vás láka svet médií, neváhajte a kontaktujte nás, radi sa vám budeme venovať.

Kontakt

Adresa: Petzvalova 2, 040 11 Košice - Západ
Riaditeľka školy:: PhDr. Jarmila Uhríková (+421 905 819 348, jarmila.uhrikova@gmail.com)
Zástupkyňa riaditeľky:: Ing. Lívia Hirjaková (+421 907 575 980, hirjakova@gmail.com)
Zástupca pre umeleckú prax: : Mgr. Valter Uhrík (+421 905 902 826; wuhrik@gmail.com)
Sekretariát:: +421 55 685 77 48, info@filmovaskola.sk