Novinky Rozvrh Suplovanie MATURANTOM Pre uchádzačov Kam po strednej (VŠ, trh práce) Kontakt Občianske združenie - 2% Ochrana osobných údajov
Školské televízne štúdio a školská televízia s vlastným vysielaním ako centrum odborného vzdelávania a prípravy Mediálna gramotnosť vo výchovno-vzdelávacom procese a v školskej internetovej komunikácii DigiŠkola E-testovanie Ukrajina a Slovensko očami mládeže Erasmus+ (Creative Lion) Erasmus+  Charta pre mobility v odbornom vzdelávaní a príprave Erasmus+ (New Opportunities in Multimedia and Art II.) Erasmus+ (Nové príležitosti v multimédiách a umení III) Erasmus+ (Nové príležitosti v multimédiách a umení IV) Erasmus+ (Creativity, Media and Culture Treasures Connect Us)

     

 

Názov projektu: The Creative Lion (Kreatívny lev)

 

Číslo zmluvy o poskytnutí grantu: 2014-1-SE01-KA201-000929

Trvanie projektu: 01.09.2014 - 01.06.2017

Typ akcie: Strategické partnerstvá - Školské vzdelávanie (5 stredných škôl)

 1. Michael - Střední škola a Vyššsí odborná škola reklamní a umelecké tvorby, s.r.o., Praha, Česká republika
 2. Husniye Ozdilek Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, Antalya, Turecko
 3. Fria Läroverken i Karlstad, Karlstad, Švédsko
 4. Liceo Artistico Statale “O. Licini” di Ascoli Piceno, Taliansko
 5. Súkromná stredná umelecká škola filmová, Petzvalova 2, Košice, Slovenská republika

 

 • Projekt sa orientuje najmä na mediálnu gramotnosť, jazykové schopnosti, interkulturálne porozumenie či vzdelávanie pedagógov. Počas troch rokov sa uskutoční celkom 5 stretnutí v každej škole a zapojenom meste. Stretnutia trvajú týždeň a celkovo vycestuje z každej školy 17 študentov a pedagógovia.

 

Ciele projektu:

 • Mediálna gramotnosť. Chceme rozvíjať schopnosti našich študentov analyzovať, hodnotiť, vytvárať a komunikovať mediálne správy v najrôznejších formátoch.
 • Jazykové znalosti. Chceme, aby naši študenti lepšie komunikovali v angličtine a iných európskych jazykoch.
 • Medzikultúrne porozumenie. Chceme, aby naši študenti pochopili a uznali vlastné aj iné kultúry.
 • Metakognície. Chceme, aby naši študenti získali lepšie porozumenie o tom, ako sa učí, a aké stratégie použiť na zlepšenie svojho učenia.
 • Learner Autonómia. Chceme pomôcť našim študentom postarať sa o svoje vlastné štúdium a stimulovať tvorivosť a podnikavosť.
 • Naučte sa učiť. Chceme, aby naši študenti zlepšili svoje mediálne schopnosti tým, že učia študentov prostr. médií.
 • Príprava učiteľov. Chceme, aby sa naši učitelia naučili nové vyučovacie metódy, najmä inovatívne metódy zahŕňajúce ICT (informačné a komunikačné technológie).

 

Implementácia projektu (správy): Implementacia_projektu_The_Creative_Lion.docx

 

  Creative Lion v Košiciach                                         Creative Lion v Košiciach

Stretnutie v Košiciach sa uskutoční v dňoch  2. až 6. 5. 2016 na pôde SSUŠ filmovej, Petzvalova 2, Košice.

Privítame 6 študentov + 2 pedagógov zo Švédska (1 žiak bude imobilný), 3 študentov + 1 pedagóg z Talianska, 6 študentov + 2 pedagógov z Turecka a 6 študentov + 2 pedagógov z Českej republiky.