Novinky Rozvrh Suplovanie MATURANTOM Pre uchádzačov Kam po strednej (VŠ, trh práce) Kontakt Občianske združenie - 2% Ochrana osobných údajov
Školské televízne štúdio a školská televízia s vlastným vysielaním ako centrum odborného vzdelávania a prípravy Mediálna gramotnosť vo výchovno-vzdelávacom procese a v školskej internetovej komunikácii DigiŠkola E-testovanie Ukrajina a Slovensko očami mládeže Erasmus+ (Creative Lion) Erasmus+  Charta pre mobility v odbornom vzdelávaní a príprave Erasmus+ (New Opportunities in Multimedia and Art II.) Erasmus+ (Nové príležitosti v multimédiách a umení III) Erasmus+ (Nové príležitosti v multimédiách a umení IV) Erasmus+ (Creativity, Media and Culture Treasures Connect Us)

   

Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu

Názov projektu: Creativity, Media and Culture Treasures Connect Us

Číslo zmluvy o poskytnutí grantu: 2018-1-CZ01-KA229-048209_4

Trvanie projektu: 24 mesiacov, od 01.09.2018 do 31.8.2020

Maximálna výška grantu je 28 609 EUR

Kľúčová akcia 2: Školské výmenné partnerstvá

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzdelávacie/Vyučovacie/Školiace aktivity:

  • Short-term exchanges of groups of pupils - 19 účastníkov
  • Short-term joint staff training events - 14 účastníkov

Kontakt

Meno: PhDr. Jarmila Uhríková
Email: jarmila.uhrikova@gmail.com
Mobil: +421 905 819 348

Dokumenty a odkazy

Zmluva_-_2018-1-CZ01-KA229-048209_4.pdf

priloha_II_k_zmluve.pdf  (Príloha II - K2 - 2018-1-CZ01-KA229-048209_4)