Novinky Rozvrh Suplovanie MATURANTOM Pre uchádzačov Kam po strednej (VŠ, trh práce) Kontakt Občianske združenie - 2% Ochrana osobných údajov

Zoznam tried › Trieda I.F

Zoznamy žiakov: I.FII.FIII.FIV.FI.PMSII.PMS
Triedny učiteľ: Mgr. art.Jana SzabóováArtD.
Učebňa: I. F
Počet žiakov: 34, z toho chlapcov: 20 a dievčat: 14 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko    Odbor
1    Astrab Daniel obrazová a zvuková tvorba
2    Atyafiová Alexandra obrazová a zvuková tvorba
3    Baláž Jakub obrazová a zvuková tvorba
4    Baňačkai Diana obrazová a zvuková tvorba
5    Bandúrová Terézia masmediálna tvorba
6    Bányász Sebastián obrazová a zvuková tvorba
7    Béreš Marko obrazová a zvuková tvorba
8    Ceglédyová Ema obrazová a zvuková tvorba
9    Drobňák Tomáš obrazová a zvuková tvorba
10    Džavoronková Sofia obrazová a zvuková tvorba
11    Farkaš Sebastián obrazová a zvuková tvorba
12    Hatoková Emma Kleopatra obrazová a zvuková tvorba
13    Henžel Miroslav obrazová a zvuková tvorba
14    Hreščáková Sarah obrazová a zvuková tvorba
15    Kacvinský Adam Otto obrazová a zvuková tvorba
16    Kováč Roman Severín masmediálna tvorba
17    Lipták Tomáš obrazová a zvuková tvorba
18    Lukáč Michal masmediálna tvorba
19    Macejová Nikola masmediálna tvorba
20    Mináč Šimon obrazová a zvuková tvorba
21    Molčanová Dorota obrazová a zvuková tvorba
22    Novotný Matúš obrazová a zvuková tvorba
23    Onderíková Samuela obrazová a zvuková tvorba
24    Pipiaková Katarína obrazová a zvuková tvorba
25    Poľák Dávid obrazová a zvuková tvorba
26    Prisiažníková Laura masmediálna tvorba
27    Řeháková Zuzana masmediálna tvorba
28    Sorger Jakub obrazová a zvuková tvorba
29    Suvák Ivan obrazová a zvuková tvorba
30    Šoltés Daniel obrazová a zvuková tvorba
31    Šomšák Matej obrazová a zvuková tvorba
32    Urbančok Tomáš obrazová a zvuková tvorba
33    Vaculčiak Peter obrazová a zvuková tvorba
34    Vicová Nina masmediálna tvorba

© aScAgenda 2020.0.1196 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.11.2019