Novinky Rozvrh Suplovanie MATURANTOM Pre uchádzačov Kam po strednej (VŠ, trh práce) Kontakt Občianske združenie - 2% Ochrana osobných údajov

Zoznam tried › Trieda II.F

Zoznamy žiakov: I.FII.FIII.FIV.FI.PMSII.PMS
Triedny učiteľ: PhDr. Jana KolarovičováMBA
Učebňa: II. F
Počet žiakov: 33, z toho chlapcov: 20 a dievčat: 13 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko    Odbor
1    Angušová Lujza obrazová a zvuková tvorba
2    Baranič Peter obrazová a zvuková tvorba
3    Bielik Adam obrazová a zvuková tvorba
4    Čižmárová Bianka obrazová a zvuková tvorba
5    Demeterová Nicola masmediálna tvorba
6    Farkašovský Bruno obrazová a zvuková tvorba
7    Fuksz Dominik obrazová a zvuková tvorba
8    Haliena Mário Ján obrazová a zvuková tvorba
9    Haneková Daniela masmediálna tvorba
11    Hudecová Klára Norma obrazová a zvuková tvorba
12    Jančáry Patrik Dušan obrazová a zvuková tvorba
13    Karičková Viktória obrazová a zvuková tvorba
14    Kohárová Alexandra obrazová a zvuková tvorba
15    Kucharík Peter masmediálna tvorba
16    Kvak Marián obrazová a zvuková tvorba
17    Lauf Wessam obrazová a zvuková tvorba
18    Lukčíková Veronika obrazová a zvuková tvorba
19    Maľudyová Lívia obrazová a zvuková tvorba
20    Micháleková Patrícia masmediálna tvorba
21    Peregrin Maroš obrazová a zvuková tvorba
22    Pichnarčík Oliver obrazová a zvuková tvorba
23    Pitková Kristína masmediálna tvorba
24    Repka Adam obrazová a zvuková tvorba
25    Rudňanská Marcela obrazová a zvuková tvorba
26    Schiller Patrik obrazová a zvuková tvorba
27    Szalontay Matúš obrazová a zvuková tvorba
28    Szilágyi Samuel obrazová a zvuková tvorba
29    Šipoš Dávid obrazová a zvuková tvorba
30    Štec Samuel obrazová a zvuková tvorba
31    Štefanko Samuel obrazová a zvuková tvorba
32    Štrauchová Sofia obrazová a zvuková tvorba
33    Tomajka Marek obrazová a zvuková tvorba
34    Vaľuš Radovan obrazová a zvuková tvorba

© aScAgenda 2020.0.1196 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.11.2019