• Zoznam žiakov

   • D A
   • D AII.F
   • A A
   • A AII.F
   • J B
   • J BII.F
   • D B
   • D BII.F
   • T B
   • T BII.F
   • S B
   • S BII.F
   • M B
   • M BII.F
   • E C
   • E CII.F
   • T D
   • T DII.F
   • S D
   • S DII.F
   • E H
   • E HII.F
   • M H
   • M HII.F
   • S H
   • S HII.F
   • A K
   • A KII.F
   • R K
   • R KII.F
   • T L
   • T LII.F
   • M L
   • M LII.F
   • N M
   • N MII.F
   • Š M
   • Š MII.F
   • D M
   • D MII.F
  • Kontakty

   • Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice
   • info@filmovaskola.sk
   • Riaditeľka školy: PhDr. Jarmila Uhríková (+421 905 819 348, jarmila.uhrikova@gmail.com) Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Lívia Hirjaková (+421 907 575 980, hirjakova@gmail.com) Zástupca pre umeleckú prax: Mgr. Valter Uhrík (+421 905 902 826; wuhrik@gmail.com) Sekretariát: Ing. Emília Romanová (+421 55 685 77 48), info@filmovaskola.sk Zborovňa - učitelia (+421 918 729 262)
   • Petzvalova 2, 040 11 Košice - Západ
   • 35558555
   • 2021875229
   • www.filmovaskola.sk www.filmovaskola.edupage.org
   • SK47 0200 0000 0018 2824 6953
  • Prihlásenie