Novinky Rozvrh Suplovanie MATURANTOM Pre uchádzačov Kam po strednej (VŠ, trh práce) Kontakt Občianske združenie - 2% Ochrana osobných údajov

Filmová noc

Premietanie prelomových diel svetovej i slovenskej konematografie.
Vedúci: MgA.Jaroslav Kerner

© aScAgenda 2020.0.1185 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.09.2019